نامه سرگشاده جناب آقاى دکتر سیدمصطفی آزمایش به دکتر ظفرعلى مقیمى

۱,۱۸۰

آقاى دکتر ظفرعلى مقیمى

سلام

زیر اسم شما و در کامنتهایى که به اسم سرکار است افتراهاى زیادى وارد شده که گفتن و نوشتن آن در شأن شما نیست.البته بعضى از دوستان از چندى قبل خبر میدادند که شما بدون ارائه سنداتهامهایى را به من و برخى از اعضاى کمپین دادخواهى وارد کرده اید. من باور نمیکردم ولى حالا متن مکتوب زیر اسم شما، مستند عینى من است.

وقتى کامنت هاى شما را دیدم فکرکردم که احتمالا برنامه هاى صوتی – تصویرى “سازمان تبلیغات اسلامی” بر علیه تصوف و سلسله گنابادی را در گذشته زیاد نگاه کرده اید و آن سناریوهاى شیطانسازانه علیه تصوف در ذهن و ضمیر سرکار موثرواقع شده اند.چون در این برنامه ها به تفصیل درویشى و تصوف را شعبه ای از جریان فراماسونرى معرفی میکردند و برای شیطانسازى (بخصوص در زمانیکه محمدعلی رامین معاون وزارت ارشاد بود) این قبیل اتهامات بی اساس را بیشرمانه به شخص حضرت آقای مجذوبعلیشاه منتسب میکردند و ایشان را به صهیونیسم و استعمار انگلستان و کمپانی هند شرقی در هندوستان نسبت میدادند و در اسفندماه ١٣٩۶ احمدعلم الهدا در نماز جمعه مشهد فراوان از این اتهامات بی اساس برزبان راند و آخوند محسن اراکی و آخوند خسروپناه و سایر افراد درس خوانده در مکتب محمدمدنی گنابادی اتهامات مشابه زیادى را به حضرت آقای مجذوبعلیشاه و سلسله گنابادی و این بنده کمترین بسته بودند و امروز شنیدن تکرارى آن اتهامات اززبان و دهان سرکار بسیاًر شگفت آور است.

آبروى چندین ساله من برای تحقیق پیرامون دو سال حبس منتهی به رحلت جناب آقای دکترنورعلی تابنده در مخاطره نیست. فکرى به حال اعتبار خود با این همه مطالب خلاف واقع که میگویید بکنید.

وقتی در سال ١٣٩۶ برای کسرحصروحبس حضرت آقای مجذوبعلیشاه اقدام کردم، مورد حمله هاى تند لفظی و کتبى آقاى ع- م قرار گرفتم و حالا که براى تحقیق درباره ماوقع رخدادهاى آن دوره تلخ منتهی به درگذشت جناب آقای نورعلی تابنده شروع به اقدام کرده ایم، مجددا آماج فحاشى و هتاکى قرار گرفته ایم. اما اینبار از دهان و زبان جناب آقاى دکتر ظفرعلى مقیمى.

آقاى مقیمى، آقاى دکتر نورعلی تابنده در تاریخ سوم دیماه ١٣٩٨ چشم از جهان فرو بسته و به دیار باقی عروج فرموده اند. شما بیش از دیگران این امررا میدانید. اما چرا بالطایف الحیل در صدد نفی این واقعیت وایجادتردید در ذهن و ضمیر سایرین هستید، نکته ای است که خودتان باید آنرا روشن نمایید و توضیح دهید.

فقط مطمئن باشید که با فحاشى و بد گویى، موفق به تغییر داده ها وواقعیت هاى قطعی و مسلم نخواهید شد.

آینده قضاوت خواهد کرد.

بهتر است از کوره راه بیفرجامى که در آن قدم گذاشته اید باز گردید و در عین حال از هتاکى و اهانت و افترا و نمّامى و غیبت دست بردارید. شایسته شأن و موقعیت تحصیلى شما نیست.

خدمت سرکار خانم مرجان مهاجر سلام برادرانه و دوستانه دارم و توفیق خدمت هردوى شما را درراه تحقیق تا نیل به حاقّ حقیقت از خداوند بزرگ خواهانم.

خدا نگهدار

آزمایش

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Seyed Mostafa Azmayesh (@seyed.mostafa.azmayesh) on