گفتگوی «ویژه برنامه تحلیلی مختصات» با مهندس کورش زعیم عضو شورای رهبری جبهه ملی ایران؛ سامان ششم

۱,۵۱۳

در ویژه برنامه مختصات – کاری از شبکه جهانی دُرّ تی وی – به گفتگو با مهندس زعیم نشسته‌ایم و از ایشان درباره وضعیت امروز جبهه ملی و تحولات جامعه ایران پرسیده‌ایم.

مهندس زعیم در این گفتگو به فعالیتهای جبهه ملی و سوابق مبارزاتی خود و سالهای زندان و حبس ، ائتلاف آزادیخواهان اشاراتی داشته و در بخش پایانی با اشاره به عضویت دکتر نورعلی تابنده در جبهه ملی از خاطرات خود با وی در چهار دهه مرافقت و دوستی سخن گفتند.