بیانیه جمعی از زندانیان سیاسی زندان اوین در حمایت از بهنام محجوبی

۳۹۵

 جمعی از زندانیان سیاسی زندان «اوین» در حمایت از «بهنام محجوبی»، بیانیه‌ای منتشر کرده‌ و با ابراز نگرانی از وضعیت جسمانی این زندانی عقیدتی محبوس در اوین، خواستار رسیدگی به وضعیت درمانی و موافقت با مرخصی وی شده‌اند.
بهنام محجوبی از درویشان گنابادی محبوس در زندان اوین است که با وجود بیماری، از حق دسترسی به درمان محروم است و با مرخصی او برای درمان در خارج از زندان نیز موافقت نمی‌شود.
متن بیانیه جمعی از زندانیان سیاسی زندان اوین به شرح زیر است:

«ما، جمعی از زندانیان سیاسی اندرزگاه ۸ زندان اوین اعلام می‌کنیم که آقای بهنام محجوبی به دلیل وخامت حال، درد دست و سابقه بیماری از قبل، طبق نظر بهداری اندرزگاه باید به بیمارستان داخلی اعزام می‌گردید اما به دلایل نامعلوم ایشان را به “بیمارستان روان‌پزشکی راضی” “امین‌آباد” منتقل کردند. بهنام محجوبی در بیمارستان امین‌آباد با رفتارهای وحشیانه، غیر انسانی و غیر اخلاقی روبه‌رو شد و با شوک‌هایی که به ایشان داده‌اند، دچار تخریب روحی، روانی و جسمانی گشته است. چنان‌که با گذشت چندین روز از بازگشت بهنام به زندان، حال او وخیم‌تر، دچار فراموشی، بی حسی دست و پا  و تورم پا شده است. ما جمعی از زندانیان سیاسی اندرزگاه ۸ زندان اوین خواستار رسیدگی به وضعیت درمانی بهنام محجوبی و موافقت با مرخصی ایشان هستیم.

منبع : ایران وایر