«تمسک به خرد ناب و پیروی از عقل معاد»؛ بقلم افشین ساجدی

۵۳۴

 

قسمت دوم 

البته که پاسخگو خواهیم بود

آن را که حساب پاک است از محاسبه چه باک است؟

پیش از آنکه به رفع شبهات سرکار بپردازم مایلم به شما یادآورى کنم که تا این لحظه «نمایندگان اربعه و سر تیم پزشکی» درنهایت تفرعن و تکبر از وظیفه شهروندى پاسخگویی به پرسشهای متعدد جامعه فقری در مورد عملکردشان شانه خالی کرده و بدین ترتیب شیوه همکاری با ستمکاران را در پیش گرفته اند.

اما بعد،

همه میدانند که مبارزه با ستمگری یک وظیفه انسانی و یک تکلیف ایمانی است که هم در رساله شریفه “پند صالح “و هم در کلام اقطاب سلسله منجمله حناب آقاى دکتر نورعلی تابنده به آن تصریح شده است. مومنان واقعی در انجام فرایض ایمانی موظف به اجراى وظیفه هستند و نه مکلف به حصول نتیجه مطلوب نهایى، اگر چه نتیجه هم حتما بتدریج در اثر صبر وثبات قدم بروز خواهد کرد.

هستند اشخاصى که به نداى وجدان، بانگ “هل من ناصر ینصرنى” جناب آقاى دکترنورعلی تابنده را از دل و جان لبیک گفته و پا در راه نهاده و این آیه را ورد زبان ساخته اند که:

رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَیْنَا صَبْرًا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْکَافِرِینَ

سورۀ بقره – آیۀ ۲۵۰

توجه پیشاپیش به نتیجه یک عمل پیش از اقدام آن از محاسبات خرد حسابگر می باشد که فلاسفه مسلمان آن را «عقل معاش» ‌نامیده اند و البته در زندگی روزمره بسیار سودمند و ضروری است در حالی که تعهد به انجام و اجرای وظایف ایمانی و انسانی از تمسک به «خرد ناب» که فلاسفه مسلمان آن را «عقل معاد» می نامند ناشی می شود.

مربی جلیل القدر جناب آقای دکتر سید مصطفی آزمایش و همفکرانشان اندرز حکیمانه مولاى موحد خود حضرت آقای دکتر نورعلی تابنده مجذوبعلیشاه را – که فرموده اند: «در برابر ستمگران مانند سنگ خارا و صخره صلب ایستا و مقاوم باشید» – سرلوحه زندگانى نموده و با تمسک به خرد ناب و پیروی از عقل معاد در اجرای منویات اقطاب سلسله نعمت اللهی گنابادی ‌، مبارزه با جهل و تبعاْ با جاهل را خیلی پیش از این ، به جهت امتثال امر آغاز کرده و اکنون نیز قاطعانه ادامه میدهند.

جاى بسى افتخار است که اکنون در چهارگوشه عالم نام نامى و اسم پرآوازه دکتر نورعلی تابنده بعنوان یکى از بزرگترین مصلحان بشریت و گاندى معاصر در تاریخ و در صفحه معرفت افراد منورالفکر تثبت شده و رسمیت یافته و مکتب جوانمردى ایشان همراه با آموزه هاى ارزنده و ستمسوزانه ایشان، بمثابه پادزهر فناتیسم ، مورد توجه مدافعان حقوق بشر در جوامع آزاد عالم قرارگرفته است.

مبانى فکرى اصول اساسى دفاع از حقوق بشر و اقامه حق مظلومان، بنیاد روش جوانمردى و فتوت و میراث بزرگ مولاى فتیان امیرمومنان علی بن ابیطالب است که در  طول بیست وسه دوران قطبیت حضرت مجذوب علیشاه ، در طى نشستها و کنفرانسهاى فراوان در ایران وجهان به زبانهای فارسی و عربی و انگلیسی و فرانسه و آلمانى انتشار یافته است.

صادقانه امیدوار هستیم تلاش مجدانه بمنظور بکاربستن منویات حضرت آقای محذوبعلیشاه توسط مربی جلیل القدر و همفکران ایشان در آینده هرچه بیشتر کارساز شود، چنانکه تا کنون نیز در مواردی نتیجه های درخشانی ببار آورده است. (منجلمه توقف همیشگی صدور احکام سنگسار و تعطیلی خرافه ای به نام دکان عریضه نویسی وچاه جمکران).

بقلم افشین ساجدی 

در قسمت اول می خوانیم : 

آن را که حساب پاک است از محاسبه چه باک است؟ بقلم افشین ساجدی

از همین نویسنده :

جوابیه به نامۀ سرگشاده «اندر احوال کمپین دادخواهی»؛ چرا جای علت و معلول را باهم عوض می کنید

 

 

Voir cette publication sur Instagram

 

البته که پاسخگو خواهیم بود آن را که حساب پاک است از محاسبه چه باک است ؟ پیش از آنکه به رفع شبهات سرکار بپردازم مایلم به شما یادآورى کنم که تا این لحظه”نمایندگان اربعه و سر تیم پزشکی ” درنهایت تفرعن و تکبر از وظیفه شهروندى پاسخگویی به پرسشهای متعدد جامعه فقری در مورد عملکردشان شانه خالی کرده و بدین ترتیب شیوه همکاری با ستمکاران را در پیش گرفته اند . اما بعد، همه میدانند که مبارزه با ستمگری یک وظیفه انسانی و یک تکلیف ایمانی است که هم در رساله شریفه “پند صالح “و هم در کلام اقطاب سلسله منجمله جناب آقاى دکتر نورعلی تابنده به آن تصریح شده است. مومنان واقعی در انجام فرایض ایمانی موظف به اجراى وظیفه هستند و نه مکلف به حصول نتیجه مطلوب نهایى، اگر چه نتیجه هم حتما بتدریج در اثر صبر وثبات قدم بروز خواهد کرد. هستند اشخاصى که به نداى وجدان، بانگ “هل من ناصر ینصرنى” جناب آقاى دکترنورعلی تابنده را از دل وجان لبیک گفته و پا درراه نهاده و این آیه را ورد زبان ساخته اند که: “ربنا، افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا و انصرنا علی القوم الکافرین”. توجه پیشاپیش به نتیجه یک عمل پیش از اقدام آن از محاسبات خرد حسابگر می باشد که فلاسفه مسلمان آن را «عقل معاش» ‌نامیده اند و البته در زندگی روزمره بسیار سودمند و ضروری است در حالی که تعهد به انجام و اجرای وظایف ایمانی و انسانی از تمسک به «خرد ناب» که فلاسفه مسلمان آن را «عقل معاد» می نامند ناشی می شود مربی جلیل القدر جناب آقای دکتر سید مصطفی آزمایش و همفکرانشان اندرز حکیمانه مولاى موحد خود حضرت آقای دکتر نورعلی تابنده مجذوبعلیشاه را – که فرموده اند “در برابر ستمگران مانند سنگ خارا و صخره صلب ایستا و مقاوم باشید” – سرلوحه زندگانى نموده و با تمسک به خرد ناب و پیروی از عقل معاد در اجرای منویات اقطاب سلسله نعمت اللهی گنابادی ‌، مبارزه با جهل و تبعاْ با جاهل را خیلی پیش از این ، به جهت امتثال امر آغاز کرده و اکنون نیز قاطعانه ادامه میدهند. جاى بسى افتخار است که اکنون در چهارگوشه عالم نام نامى و اسم پرآوازه دکتر نورعلی تابنده بعنوان یکى از بزرگترین مصلحان بشریت و گاندى معاصر در تاریخ و در صفحه معرفت افراد منورالفکر تثبت شده و رسمیت یافته و مکتب جوانمردى ایشان همراه با آموزه هاى ارزنده و ستمسوزانه ایشان، بمثابه پادزهر فناتیسم ، مورد توجه مدافعان حقوق بشر در جوامع آزاد عالم قرارگرفته است. … ادامه در کامنت 👇

Une publication partagée par afshin sajedi (@afshin.sajedi) le