آغاز هفته طرح پرسش از آقای حسینعلی کاشانی یکی از نمایندگان اربعه افتخاری

۵۰۶

در این ویدئو خانم شرمان بهشتی هفته طرح پرسش از آقای حسینعلی کاشانی را با پرداختن به چند پرسش اساسی از ایشان آغاز می کنند.

جمعه شانزدهم آبانماه یکهزار و سیصد و نود و نه خورشیدی

گردآوری و تنظیم:

کمیته حقیقت یاب کمپین دادخواهی دکتر تابنده

با پیشنهاد و همکاری:

حامیان کمپین دادخواهی دکتر تابنده

تهیه شده از سوی:

پیروان، عاشقان، ارادتمندان، دوستداران، علاقه مندان و مریدان دکتر نورعلی تابنده

افتخار انتشار با:

سایت اینفوصوفی

www.infosufi.com

ایمیل :

[email protected]

تلگرام اینفوصوفی:

https://t.me/infosufi

اینستاگرام :

www.instagram.com/info.sufi