حسینعلی کاشانی؛ نماینده دکتر نورعلی تابنده یا نماینده علوی گرگانی؟

۱,۱۱۴

حمید قره گزلو فعال حقوق‌بشر و نماینده انجمن جهانی پاسداشت حقوق‌بشر و از اعضا کمیته حقیقت‌یاب با ارائه اسناد و مدارک مستدل نشان می‌دهد که آقای حسینعلی کاشانی برخوردار از اجازه جمع‌آوری وجوهات شرعیه از سوی آخوند علوی گرگانی یکی از اصلی‌ترین دشمنان تصوف بویژه شخص دکتر نورعلی تابنده است.

علوی گرگانی در یک فتوا شرکت در جلسات هفتگی دراویش و گوش‌کردن به سخنان دکتر نورعلی تابنده ملقب به مجذوبعلیشاه قطب طریقت گنابادی را حرام دانسته‌است.

حال پرسش این است که آقای حسینعلی کاشانی چگونه می‌تواند نماینده دکتر نورعلی تابنده باشد در حالیکه از سوی سرسخت‌ترین دشمنان و معاندین ایشان مأموریت دارد؟

این ویدئو را ببینید، شاید پاسخ این پرسش در این ویدئو نهفته باشد.

دفتر  آیهالله علوی گرگانی :

«جناب مستطاب زبده الاعزه دانشمند معظم آقای دکتر حسین علی کاشانی دام عزه از ناحیه اینجانب مأذون و مجاز در قبض و اقباض امور حسبیه از قبیل سهوم و اخماس و زکوات و صدقات واجبه و نذورات شرعیه و کفارات و اثلاث و مظالم و سایر اموریکه منوط باذن حاکم شرع میباشد هستند که این وجوه نزد ایشان به رسم امانت بماند تا در اسرع وقت ممکن آن وجوه را باینجانب ارسال و قبض رسید آنرا به صاحبان وجوه برسانند.»

 

در همین رابطه : 

قسمت اول از مجموعه پرسشها از آقای حسینعلی کاشانی یکی از نمایندگان اربعه افتخاری

آغاز هفته طرح پرسش از آقای حسینعلی کاشانی یکی از نمایندگان اربعه افتخاری

قسمت سوم ؛ سخن و سوالاتی چند از حسینعلی کاشانی یکی از نمایندگانِ بی پاسخ

مقالات وارده؛ سخن و سوالاتی چند از حسینعلی کاشانی یکی از نمایندگانِ بی پاسخ

قسمت چهارم؛ «سخن و سوالاتی چند از حسینعلی کاشانی یکی از نمایندگانِ مُهر بر دهن زده!»

قسمت دوم ؛ سخن و سوالاتی چند از حسینعلی کاشانی یکی از نمایندگانِ بی پاسخ

خیانت های حسینعلی کاشانی در تخریب جایگاه قطب سلسله؛ سند شماره دو

فرمانِ صادر شدهٔ دکتر نورعلی تابنده در موضوعِ خانه نشینی و ممنوع المنبر بودن حسینعلی کاشانی؛ سند شماره سه

تبعیض ها و بدعت ها

گردآوری و تنظیم:

کمیته حقیقت یاب کمپین دادخواهی دکتر تابنده

با پیشنهاد و همکاری:

حامیان کمپین دادخواهی دکتر تابنده

تهیه شده از سوی:

پیروان، عاشقان، ارادتمندان، دوستداران، علاقه مندان و مریدان دکتر نورعلی تابنده

افتخار انتشار با:

سایت اینفوصوفی

www.infosufi.com

ایمیل :

[email protected]

تلگرام اینفوصوفی:

https://t.me/infosufi

اینستاگرام :

www.instagram.com/info.sufi