پرسش عضو کمیته حقیقت یاب از آقای حسینعلی کاشانی

۴۷۸

این هفته به طرح پرسش از آقای حسینعلی کاشانی اختصاص دارد.

در این فایل صوتی – تصویری جناب آقای افشین ساجدی تحلیلگر و حقوقدان و از اعضا کمیته حقیقت یاب دو پرسش را از آقای حسینعلی کاشانی مطرح می کند:

پرسش اول – علت برائت جویی از دراویش صلح جو را بیان کنید؟

پرسش دوم – چرا آموزه های انحرافی را وارد در مناسبات طریقتی کردید؟

در همین رابطه : 

آغاز هفته طرح پرسش از آقای حسینعلی کاشانی یکی از نمایندگان اربعه افتخاری

قسمت اول از مجموعه پرسشها از آقای حسینعلی کاشانی یکی از نمایندگان اربعه افتخاری

حسینعلی کاشانی؛ نماینده دکتر نورعلی تابنده یا نماینده علوی گرگانی؟

قسمت دوّم از مجموعه پرسشها از آقای حسینعلی کاشانی یکی از نمایندگان اربعه افتخاری

گردآوری و تنظیم:

کمیته حقیقت یاب کمپین دادخواهی دکتر تابنده

با پیشنهاد و همکاری:

حامیان کمپین دادخواهی دکتر تابنده

تهیه شده از سوی:

پیروان، عاشقان، ارادتمندان، دوستداران، علاقه مندان و مریدان دکتر نورعلی تابنده

افتخار انتشار با:

سایت اینفوصوفی

www.infosufi.com

ایمیل :

[email protected]

تلگرام اینفوصوفی:

https://t.me/infosufi

اینستاگرام :

www.instagram.com/info.sufi