دومین پرسش عضو کمیته حقیقت یاب از آقای حسینعلی کاشانی

۴۵۳

این هفته به طرح پرسش از آقای حسینعلی کاشانی اختصاص دارد.

در این فایل صوتی – تصویری جناب آقای افشین ساجدی تحلیلگر و حقوقدان و از اعضا کمیته حقیقت یاب در خصوص سبّ و لعن مورد اشاره در رساله شریفه پندصالح اثر خامه محمّد حسن بیچاره بیدختی گنابادی ملقب به صالح‌علی‌شاه از آقای حسینعلی کاشانی پرسشی را مطرح می کنند.

در همین رابطه : 

آغاز هفته طرح پرسش از آقای حسینعلی کاشانی یکی از نمایندگان اربعه افتخاری

قسمت اول از مجموعه پرسشها از آقای حسینعلی کاشانی یکی از نمایندگان اربعه افتخاری

حسینعلی کاشانی؛ نماینده دکتر نورعلی تابنده یا نماینده علوی گرگانی؟

قسمت دوّم از مجموعه پرسشها از آقای حسینعلی کاشانی یکی از نمایندگان اربعه افتخاری

پرسش عضو کمیته حقیقت یاب از آقای حسینعلی کاشانی

قسمت سوّم از مجموعه پرسشها از آقای حسینعلی کاشانی یکی از نمایندگان اربعه افتخاری

گردآوری و تنظیم:

کمیته حقیقت یاب کمپین دادخواهی دکتر تابنده

با پیشنهاد و همکاری:

حامیان کمپین دادخواهی دکتر تابنده

تهیه شده از سوی:

پیروان، عاشقان، ارادتمندان، دوستداران، علاقه مندان و مریدان دکتر نورعلی تابنده

افتخار انتشار با:

سایت اینفوصوفی

www.infosufi.com

ایمیل :

[email protected]

تلگرام اینفوصوفی:

https://t.me/infosufi

اینستاگرام :

www.instagram.com/info.sufi