بررسی ادعاهای «امام زمانی» علوی گرگانی با طرح پرسشی از آقای حاج حسینعلی کاشانی

۵۰۲

این هفته به طرح پرسش از آقای حسینعلی کاشانی اختصاص دارد.

 آقای افشین ساجدی، حقوقدان و تحلیلگر و عضو کمیته حقیقت یاب با طرح چند نکته کلیدی پیرامون ادعاهای امام زمانی علوی گرگانی یکی از مراجع تقلید حکومتی در قم که اجازاتی برای آقای حاج حسینعلی کاشانی صادر کرده است، و با توجه به اینکه آقای کاشانی از ارادتمندان به مراجع تقلید هستند – نکته ای که دکتر تابنده در فرمان دوازده ماده ای خود بتاریخ اول محرم یکهزار و چهارصد و بیست و هفت هجری قمری به صراحت به آن اشاره کرده اند- از آقای کاشانی پرسشی را مطرح می نمایند.

در همین رابطه : 

آغاز هفته طرح پرسش از آقای حسینعلی کاشانی یکی از نمایندگان اربعه افتخاری

قسمت اول از مجموعه پرسشها از آقای حسینعلی کاشانی یکی از نمایندگان اربعه افتخاری

حسینعلی کاشانی؛ نماینده دکتر نورعلی تابنده یا نماینده علوی گرگانی؟

قسمت دوّم از مجموعه پرسشها از آقای حسینعلی کاشانی یکی از نمایندگان اربعه افتخاری

پرسش عضو کمیته حقیقت یاب از آقای حسینعلی کاشانی

قسمت سوّم از مجموعه پرسشها از آقای حسینعلی کاشانی یکی از نمایندگان اربعه افتخاری

دومین پرسش عضو کمیته حقیقت یاب از آقای حسینعلی کاشانی

پرسش سوم عضو کمیته حقیقت‌یاب از آقای حسینعلی کاشانی

گردآوری و تنظیم:

کمیته حقیقت یاب کمپین دادخواهی دکتر تابنده

با پیشنهاد و همکاری:

حامیان کمپین دادخواهی دکتر تابنده

تهیه شده از سوی:

پیروان، عاشقان، ارادتمندان، دوستداران، علاقه مندان و مریدان دکتر نورعلی تابنده

افتخار انتشار با:

سایت اینفوصوفی

www.infosufi.com

ایمیل :

[email protected]

تلگرام اینفوصوفی:

https://t.me/infosufi

اینستاگرام :

www.instagram.com/info.sufi