اعلامیه آغاز هفته طرح پرسش از آقایان حاج محمد تابنده و میریونس جعفری اصل

۴۱۲

آغاز هفته طرح پرسش از آقایان حاج محمد تابنده و میریونس جعفری اصل دو تن از نمایندگان اربعه افتخاری

بدینوسیله به اطلاع می رساند، کمیته حقیقت یاب کمپین دادخواهی دکتر نورعلی تابنده آغاز هفته طرح پرسش از آقایان حاج محمد تابنده و میریونس جعفری اصل دو تن از نمایندگان اربعه افتخاری را اعلام می دارد.

چهارشنبه ۲۸ آبان‌ماه ۱۳۹۹ خورشیدی

 

Voir cette publication sur Instagram

 

Une publication partagée par اینفوصوفی (@info.sufi)