قسمت پنجم برنامه در جستجوی حقیقت

۴۹۲

کاری از شبکه جهانی دُرّ تی وی – در این قسمت از مجموعه برنامه «در جستجوی حقیقت» قوس فعالیتهای حسینعلی کاشانی، یکی از «نمایندگان حکومتی» در سلسله گنابادی، از سال ۱٣۸۴ تا ۱٣۹۸ خورشیدی مورد بررسی قرار می گیرد.

در قسمت پنجم از برنامه «در جستجوی حقیقت» سه تن از کارشناسان کمیته حقیقت یاب کمپین دادخواهی دکتر تابنده؛ آقایان افشین ساجدی (تحلیلگر و حقوقدان)، حمید قره گزلو (فعال حقوق‌بشر و نماینده انجمن جهانی پاسداشت حقوق‌بشر)، دکتر دادرش فتحی (پزشک و فعال حقوق بشر)، اقدامات یکی از نمایندگان حکومتی تحمیل شده بر دکتر نورعلی تابنده با نام حسینعلی کاشانی را مورد بررسی قرار می دهند. حسینعلی کاشانی سالهاست برای تبدیل سلسله دراویش گنابادی به «سلسله ای حکومتی» از سوی حکومت به سلسله دراویش تحمیل شده و با دست کاملا باز و حاشیه امن عمل می کند.

این «نمایندگان حکومتی» که در میان دراویش به «نمایندگان اربعه افتخاری» معروف هستند، پس از وقایع گلستان هفتم با آغاز حصر خانگی قطب طریقت گنابادی، با انتشار بیانیه ای اعلان موجودیت کرده و دکتر نورعلی تابنده مجذوبعلیشاه در نخستین سخنرانی رسمی پس از هفت ماه «حبس خانگی» در محل تجمع دراویش گنابادی در حسینیه حائری تهران آنها را از سِمَت نمایندگی عزل کرد. با اینحال سه روز بعد در اقدامی وقیحانه مجددا نامه ای تایپی – به تاریخ یکم مهرماه یکهزار و سیصد و نود و هفت خورشیدی – منتسب به دکتر تابنده منتشر کردند، که براساس آن این نمایندگان بغیر از یک نفر از آنها، خود را در سمت نمایندگی دکتر تابنده مجدداً ابقاء کردند! امری که موجبات شگفتی همگان را برانگیخت. از آن پس جمعی از دراویش گنابادی از ایشان با عنوان نمایندگان اربعه افتخاری – تحمیلی نام می برند.

بیش از سه ماه است که دراویش گنابادی، کمپینی با نام «کمپین دادخواهی دکتر نورعلی تابنده» راه اندازی کرده اند که هدفش روشن ساختن زوایای تاریک «درگذشت مشکوک» دکتر تابنده و دو سال «حبس خانگی» وی است!

قسمت اول؛ بررسی رخدادهای پیرامون سفر دکتر نورعلی تابنده به بیدخت گناباد در برنامه در جستجوی حقیقت

در همین رابطه بیشتر بدانیم: 

گفتگوی تلویزیون اندیشه با دو تن از اعضا کمیته حقیقت یاب پیرامون دو سال حصر خانگی دکتر تابنده

در همین رابطه :