پرسش عضو کمیته حقیقت یاب از آقای حسینعلی کاشانی

۴۳۷

گردانندگان اداره فرق و ادیان وابسته به سازمان تبعلیغات اسلامی در کتاب «در کوی صوفیان» اقطاب و بزرگان سلسله گنابادی را بارها و بارها مورد انتقاد، توهین، افترا و استهزاء قرار داده اند و برعکس در همین کتاب از شما تمجید و تشکر کرده و گله مند هستند که چرا برای شما اجازاتی از سوی اقطاب صادر نشده است نویسندگان این اثر با ابراز ناراحتی می گویند : «چرا آقای کاشانی در جایگاهی که باید قرار داده شود قرار نگرفته و اقطاب سلسله نسبت به وی بی مهری کرده اند؟» در این ویدئو آقای افشین ساجدی، تحلیلگر و حقوقدان و عضو کمیته حقیقت یاب با طرح پرسشی از آقای حاج حسینعلی کاشانی از وی خواستار توضیح در اینباره می شود.

در همین رابطه : 

آغاز هفته طرح پرسش از آقای حسینعلی کاشانی یکی از نمایندگان اربعه افتخاری

قسمت اول از مجموعه پرسشها از آقای حسینعلی کاشانی یکی از نمایندگان اربعه افتخاری

حسینعلی کاشانی؛ نماینده دکتر نورعلی تابنده یا نماینده علوی گرگانی؟

قسمت دوّم از مجموعه پرسشها از آقای حسینعلی کاشانی یکی از نمایندگان اربعه افتخاری

پرسش عضو کمیته حقیقت یاب از آقای حسینعلی کاشانی

قسمت سوّم از مجموعه پرسشها از آقای حسینعلی کاشانی یکی از نمایندگان اربعه افتخاری

دومین پرسش عضو کمیته حقیقت یاب از آقای حسینعلی کاشانی

پرسش سوم عضو کمیته حقیقت‌یاب از آقای حسینعلی کاشانی