آخرین وضعیت پرونده بازداشت شدگان گلستان هفتم

۲,۶۴۹
 موسی غضنفرآبادی رئیس دادگاه انقلاب تهران، درباره آخرین وضعیت پرونده بازداشت شدگان رخدادهای گلستان هفتم – شب ٣۰ بهمن ۹۶ – واقع در خیابان پاسداران تهران گفت :«هنوز این پرونده‌ها منتهی به صدور حکم نشده است.»
رئیس دادگاه انقلاب اسلام تهران گفت: پرونده‌ها از دادسرا واصل و برخی تعیین شعبه شده و کارهای اولیه صورت گرفته است و محاکمه متهمان از هفته‌های آینده آغاز می‌شود.
به گفته موسی غضنفرآبادی، «اخلال در نظم عمومی» و «اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی» از جمله اتهامات متهمان این پرونده‌هاست.

غضنفرآبادی گفته که بخشی از پرونده‌ها برای رسیدگی به شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی ارجاع شده و بخشی دیگر نیز به سایر شعبات ارسال شده است.
پیشتر درویش محمدرضایاور ثلاث یکی از متهمان وقایع تلخ خیابان گلستان هفتم واقع در پاسداران به اتهام کذایی زیرگرفتن سه تن از مأموران ناجا در شعبه ۹ دادگاه کیفری یک استان تهران به ریاست قاضی محمدی کشکولی به اتهام قتل عمد! سه مامور ناجا محاکمه و به سه بار قصاص محکوم شد.
این اتهامات در حالی به وی منتسب گردیده که درویش محمدیاور ثلاث در دفاعیات خود گفته است که جان باختگان را نمی شناخته و در اینصورت عمدی در کار نبوده است؛ بنابراین انتساب قتل عمد از اساس فاقد موضوعیت و وجاهت قانونی است.
حکم سه بار قصاص درویش محمدیاور ثلاث در دیوان عالی کشور عینا تأیید شد  و اکنون در مرحله استیذان از رئیس قوه‌قضاییه برای اجرای حکم قرار دارد.
عباس جعفری دولت‌آبادی دادستان عمومی و انقلاب تهران، ۲۹ فروردین امسال از ۲ دور ٣۵۰ فقره کیفرخواست برای افراد متهم در وقایع خیابان پاسداران خبر داد.