پرسشی از آقای حاج حسینعلی کاشانی در مورد فقهایی که وی به آنها ارادت می‌ورزد

۴۷۷

در این فایل تصویری آقای افشین ساجدی تحلیلگر و حقوقدان با اشاره به فرمان دوازده ماده‌ای آقای حاج دکتر نورعلی تابنده مجذوبعلیشاه به تاریخ اول محرم ۱۴۲۷ هجری قمری و اشاره به حدیثی که مورد استناد ایشان قرار گرفته، از آقای حاج حسینعلی کاشانی پیرامون شرایط لازم مندرج از سوی دکتر نورعلی تابنده مجذوبعلیشاه در مفاد این فرمان در مورد ویژگی‌های فقا و علما مورد تأیید ایشان پرسشی را مطرح کرده‌اند که با هم می‌بینیم و می‌شنویم.

در همین رابطه : 

اطلاعیه گردانندگان اینفوصوفی؛ خطاب به آقای حاج محمد تابنده و سایر آقایان نمایندگان اربعه افتخاری

اعلامیه آغاز هفته طرح پرسش از آقایان حاج محمد تابنده و میریونس جعفری اصل

سخنی چند با آقای حاج محمد تابنده

فحاشی یکی از هواداران آقای حاج محمد تابنده و نمایندگان اربعه افتخاری

قسمت دوّم از مجموعه پرسشها از آقای حاج محمد تابنده و میر یونس جعفرى اصل دو تن از نمایندگان اربعه افتخاری

پرسش آقای مهراد جم مدیرمسئول جریده ثبت گلستان از آقای حاج محمد تابنده

ادعای آقای حاج حسینعلی کاشانی در منبر که می‌تواند منجر به ایجاد پرونده‌سازی‌های‌ قضایی علیه قطب دراویش شود