نامه انجمن جهانی پاسداشت حقوق بشر به کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل و اتحادیه اروپا در مورد وضعیت نگران کننده یکی از دراویش گنابادی در کرواسی

۴۵۸

به روزرسانی «انجمن جهانی پاسداشت حقوق بشر» در ارتباط با پرونده امیر علی محمدلباف، یکی از دراویش پناهنده

نامه انجمن جهانی پاسداشت حقوق بشر در مورد وضعیت آقای لباف

آقای لباف در جریان حملات گسترده خشونت آمیز به دراویش در فوریه ۲۰۱۷ بازداشت و به شدت مورد ضرب و شتم قرار گرفت و بدون برخورداری از امکان یک دادرسی حقوقی عادلانه، به زندان محکوم شد که در آنجا نیز بطور مدام مورد ضرب و شتم و شکنجه های دائمی قرار داشت.

آقای لباف پس از آزادی از زندان برای پرهیز از دستگیری مجدد و آزار و اذیت های بعدی، به ناچار از ایران به ترکیه گریخت که در آنجا نیز وی از تهدیدهای مستمر و جدی رژیم ایران در امان نبود، لذا بدلیل احساس خطر دائمی ناشی از بی میلی مقامات ترکیه برای محافظت از پناهجویان ایرانی، وی ناچار شد تا ترکیه را به مقصد یونان ترک کند.

چندی بعد او به عنوان عضوی از یک اقلیت مذهبی با هدف کسب پناهندگی در یک مقصد نهایی به کشور کرواسی گریخت ولی در آنجا نیز تحت آزار و اذیت مقامات محلی قرار گرفت. آقای لباف مدتی بعد به طرز غم انگیزی در یک حادثۀ رانندگی به شدت آسیب دیده متحمل جراحات و صدمات جدی گردید و از آن موقع تا کنون تحت مراقبت های پزشکی طولانی مدت قرار دارد. متاسفانه مقامات کرواسی آقای لباف را که هنوز پرونده درخواست پناهجویی اش در دست بررسی بود را بدون هیچ دلیل و توجیه مشخصی، شبانه از تخت بیمارستان به مکانی دورافتاده در کشور بوسنی منتقل و نیمه شب او را در همانجا رها و خود به کروسی بازگشتند. در این رابطه آقای لباف شکایتی را از طریق کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل (UNHCR) علیه دولت کرواسی، کشوی که در حال حاضر پرونده وی در آنجا در حال پیگیری است، تنظیم کرده است.

آقای لباف تحت فشار عاطفی، جسمی و مالی فوق العاده ای قرار داشته و از مشکلات حاد مربوط به سلامتی رنج می برد.

در این رابطه «انجمن جهانی پاسداشت حقوق بشر» از کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل و اتحادیه اروپا مصرانه درخواست می کند تا این پرونده را به فوریت مورد بررسی قرار داده و از امنیت جانی و نیز پناهندگی آقای لباف اطمینان حاصل نمایند.