قسمت ششم برنامه در جستجوی حقیقت؛ «مکتب درویشی قابل تفکیک نیست»

۶۲۳

کاری از شبکه جهانی دُرّ تی وی – در این قسمت از مجموعه برنامه «در جستجوی حقیقت» به دو دهه تلاش «رژیم ولایت فقیه» برای تفکیک مکتب «تصوف و عرفان» در میان پیروان طریقت صوفیانه گنابادی پرداخته می شود.

در قسمت ششم از برنامه «در جستجوی حقیقت» سه تن از کارشناسان «کمیته حقیقت یاب» کمپین دادخواهی دکتر تابنده؛ آقایان افشین ساجدی (تحلیلگر و حقوقدان)، حمید قره گزلو (فعال حقوق‌بشر و نماینده «انجمن جهانی پاسداشت حقوق‌بشر»، دکتر دادرش فتحی، «پزشک و فعال حقوق بشر»، با اشاره به اسناد و مدارک متقن و مستدل بیان می کنند که چگونه رژیم جمهوری اسلامی تمامی تلاش خود را بکار بست تا در طی دو دهه رهبری قطب طریقت گنابادی دکتر نورعلی تابنده ملقب به مجذوبعلیشاه، از ابزارهای بیرونی – سرکوب، اعمال خشونت و تبلیغات منفی با حمایت سازمان تبلیغات اسلامی و زیرمجموعه های آن – و ابزارهای درونی نظیر پروژه نفوذ و ایجاد نفاق از طریق عوامل درونی در داخل مناسبات طریقتی سلسله، با هدف ایجاد شکاف و انشقاق در میان دراویش گنابادی، موجبات چند دستگی و مضمحل کردن ارزشهای معنوی این طریقت صوفیانه را در ایران فراهم آورد.
امری که با فشارهای پیاپی به دکتر نورعلی تابنده بویژه در سالهای پایانی عمرش شدت گرفت تا آنجا که به حصر خانگی و درگذشت مشکوک وی انجامید.

دکتر نورعلی تابنده در طی دو دهه با انواع و اقسام برچسبها و اتهامات از سوی رادیکال ترین سطوح حکومت مواجه گردید؛ در این میان دستگاههای تبلیغاتی و پروپاگاندای رژیم از بکارگیری برچسب «قطب سیاسی سلسله گنابادی» با هدف پرونده سازی و وارد آوردن اتهامات واهی علیه دکتر تابنده دریغ نورزیدند.

لازم به ذکر است که بیش از چهار ماه است که دراویش گنابادی، کمپینی با نام «کمپین دادخواهی دکتر نورعلی تابنده» راه اندازی کرده اند که هدفش روشن ساختن زوایای تاریک «درگذشت مشکوک» دکتر تابنده و دو سال «حبس خانگی» وی است!

قسمت اول؛ بررسی رخدادهای پیرامون سفر دکتر نورعلی تابنده به بیدخت گناباد در برنامه در جستجوی حقیقت

در همین رابطه بیشتر بدانیم: 

گفتگوی تلویزیون اندیشه با دو تن از اعضا کمیته حقیقت یاب پیرامون دو سال حصر خانگی دکتر تابنده

در همین رابطه :