عدم پیگیری شایعه رحلت دکتر نورعلی تابنده توسط رسانه‌های حکومتی از سوی نمایندگان اربعه

۴۰۵

در این فایل تصویری آقای مهراد جم مدیرمسئول رسانه جریده ثبت گلستان با اشاره به فعالیتهای رسانه‌های وابسته به فرق و ادیان در انتشار اخباری که حکایت از درگذشت دکتر نورعلی تابنده داشت (پیشگویی) پیش از درگذشت ایشان و همچنین انتشار شایعه خبر رحلت دکتر تابنده توسط رسانه‌های حکومتی از عدم طرح شکایت از رسانه‌های حکومتی توسط نمایندگان اربعه افتخاری می‌پرسد و خواستار پاسخگویی شفاف آقایان حاج محمد تابنده (رابط نهادهای امنیتی – اطلاعاتی ) و غلامرضا هرسینی – وکیل و نماینده افتخاری – شده‌است.

 

Voir cette publication sur Instagram

 

Une publication partagée par اینفوصوفی (@info.sufi)