پرسش پیرامون حیطه اختیارات حاج محمد تابنده نسبت به دولتسرای دکتر نورعلی تابنده

۴۰۵

در این ویدئو جناب آقای ساجدی تحلیلگر و حقوقدان از حاج آقا محمد تابنده پیرامون حیطه و حوزه اختیاراتش نسبت به دولتسرای دکتر نورعلی تابنده مجذوبعلیشاه سؤال پرسیده و خواستار روشنگری ایشان نسبت به ابهامات و‌اقدامات آقای حاج محمد تابنده در دوران حصر خانگی دکتر نورعلی تابنده شده‌است.