پرسش از دکتر هرسینی پیرامون قتل سردار شهید محمد راجی زیر شکنجه

۷۰۵

در این ویدئو آقای ساجدی عضو کمیته حقیقت‌یاب از دکتر غلامرضا هرسینی پیرامون رسیدگی به پروند قتل سردار شهید محمد راجی در بازداشتگاه و تحت شکنجه چندین پرسش مطرح نموده و خواستار پاسخگویی و روشنگری دکتر غلامرضا هرسینی وکیل دادگستری – دراویش زندانی و مجروح و شکنجه شده … – شده‌است.