پرسش پیرامون بهتان علیه دکتر نورعلی تابنده توسط حسینعلی کاشانی

۸۷۰

آقای ساجدی تحلیلگر و حقوقدان با اشاره به طرح بهتان و ادعای مطرح شده از سوی حسینعلی کاشانی علیه جناب آقای دکتر نورعلی تابنده پیرامون مشاهده شبکه‌های ماهواره‌ای با طرح پرسش از آقای دکتر غلامرضا هرسینی که خود را مشاور عالی سلسله گنابادی و وکیل مدافع دکتر نورعلی تابنده معرفی می‌کند خواستار پاسخگویی ایشان در مورد طرح شکایت به دستگاه قضایی برای پیگیری حقوقی و قضایی ادعای واهی علیه دکتر نورعلی تابنده توسط حسینعلی کاشانی شد!