اهدا اولین لوحِ حقوق بشرِ انجمن جهانی پاسداشت حقوق بشر به چهار معلم انسانساز و مدافع حقوق بشر، توسط شهردار کاونتری 

اهدا اولین لوح «حقوق بشر»، «انجمن جهانی پاسداشت حقوق بشر» به چهار معلم انسان ساز و مدافع حقوق بشر، توسط شهردار شهر کاونتری انگلستان

۴۸۴

اختصاصی انجمن جهانی پاسداشت حقوق بشر ؛ پخش و انتشار : دُرّ تی وی – روز گذشته دهم دسامبر روز جهانی «حقوق بشر» همایشی آنلاین تحت عنوان «در مسیر کثرت به وحدت» توسط «انجمن جهانی پاسداشت حقوق بشر» برگزار گردید.

در این همایش زندگی و تعالیم روشنگرانه ۴ تن از رهبران راه انسانیت و آزادگی » مورد بررسی قرار گرفت.

در این همایش خانم «ماتی هیون» مجری برنامه توضیحاتی را در خصوص مناسبت و دلیل نامگذاری این روز به نام روز «حقوق بشر» ارائه داد و سپس به معرفی مختصر شخصیت های مورد بحث در این همایش یعنی «ماهاتما گاندی» رهبر استقلال هند، «دکتر مارتین لوتر کینگ» رهبر جنبش ضد تبعیض نژادی، «مادر ترزا» راهبه، پرستار و مدیر امور خیریه که از سوی کلیسا بعنوان یک قدیس شناخته شده است و «دکتر نورعلی تابنده»، حقوق دان، مدافع حقوق بشر و قطب بیش از هشت میلیون درویش گنابادی پرداخت.

تاریخچه شهر کاونتری در اشاعه فرهنگ صلح و دوستی 

آنگاه مهمان ویژه این همایش خانم «لرد آن لوکاش» شهردار شهر کاونتری بیاناتی را در خصوص اهمیت اصول بنیادین «حقوق بشر» ایراد کرد و تاریخچه ای از سوابق فعالیتهای شهر کاونتری در اشاعه ارزشهای حقوق بشری بویژه صلح و دوستی را ارائه داد.

شهر کاونتری در طول جنگ جهانی دوم متحمل بیشترین تلفات و خسارات در میان شهرهای انگلستان بود لذا بلافاصله پس از پایان جنگ، صلح دوستان این شهر فعالیتهای خود را برای اشاعه «صلح و دوستی» در سراسر جهان و بویژه در اروپای جنگ زده آغاز کردند.

رهبران انسانیت و آزادگی 

سپس سخنرانان به ترتیب تقدم زمان فوت رهبران راه انسانیت و آزادگی به ایراد سخنرانی پرداختند.

ابتدا دکتر «نیتیش راوت» به معرفی برخی از جنبه های کمتر شناخته شده ماهاتماگاندی و روش وی در برابر سایر ادیان و نحله های فکری پرداخت.

وی در ادامه تصریح کرد که ماهاتما گاندی در طول زندگی‌اش بر اساس «ساتیا گراها» یا فلسفهٔ «خشونت پرهیز»که استفاده از هر نوع ترور و خشونت را برای رسیدن به هدف نفی می‌کرد، بنیان نهاد.

خانم دنیس پیتر، سخنان خود را با ذکر نکاتی از سخنرانی معروف مارتین لوتر کینگ رهبر جنبش ضد تبعیض نژادی در آمریکا تحت عنوان « من رویای آن دارم …» که در سال ۱۹۶۳ ایراد شده بود آغاز کرد و با نمایش اسلایدهایی نشان داد که بسیاری از دستاوردهای امروز «حقوق بشر» شصت سال پیش تنها آرزو و رویایی بیش نبود و تصریح کرد که البته هنوز هم تمامی اهداف حقوق بشری به طور کامل محقق نشده است.

سخنران بعدی خانم رو سارا تینکر بود که در خصوص ابعاد شخصیتی و فداکاری های اگنس گونجا بویاجیو معروف به مادر ترزا راهبهٔ کاتولیک آلبانیایی و تأسیس‌کنندهٔ جمعیت مبلغان خیریه مطالبی را بیان داشت و اظهار کرد که فعالیتهای این فعال «حقوق بشر» موجب نجات بسیاری از انسانها بویژه کودکان در نقاط مختلف جهان شد.

ابعاد شخصیتی دکتر نورعلی تابنده ملقب به مجذوبعلیشاه 

سخنران بعدی آقای دکتر افشین ساجدی نماینده «انجمن پاسداشت حقوق بشر» بود که به توضیح برخی از ابعاد شخصیتی دکتر نورعلی تابنده ملقب به مجذوبعلیشاه که کمتر بدان توجه شده است پرداخت.

از جمله اینکه برای دکتر تابنده موضوع «حقوق بشر» اهمیتی محوری و بنیادین داشته و ایشان در تمامی عمر خود با تمام وجود از حقوق ستمدیدگان در برابر ستمگران مبارزه کرد.

دقیقا چهل و سه سال پیش در چنین روزی دکتر تابنده بهمراهی برخی از همفکرانش نخستین تشکیلات حقوق بشری ایران به نام «جمعیت ایرانی دفاع از آزادی و حقوق بشر» را در سال ۱۳۵۶ شمسی به ثبت رساند و اسناد ثبتی را تسلیم دبیرخانه سازمان ملل متحد نمود.

آقای ساجدی طی سخنانش به نامه ای اشاره کرد که دکتر تابنده و همفکرانش در سالهای میانی دوران جنگ ایران و عراق خطاب روح الله خمینی نگاشته و او را از ادامه جنگ برحذر داشتند.

دکتر ساجدی همچنین اندکی از صدماتی را که دکتر تابنده در راه مبارزه آزادیخواهانه خود متحمل شده بود برشمرد، از جمله بازداشت و شکنجه وی متعاقب ارسال نامه دلسوزانه به رئیس جمهور وقت و نیز فوت همسرشان در پی دسیسه های مقامات امنیتی.

افشین ساجدی همچنین به نقش دکتر تابنده در پیشگیری از یک جنگ خطرناک اشاره کرد و در ادامه به تشریح ریشه های دشمنی نظام جمهوری اسلامی با دراویش پرداخت و توضیحاتی را در مورد دوسال بازداشت خانگی دکتر تابنده و توطئه قتل وی که توسط حکومت طراحی و بوسیله گروه چهار نفره و تیم پزشکی به اجراء در آمد را بیان داشت.

وی در پایان به کمپین دادخواهی دکتر تابنده و نیز کمیته حقیقت یاب اشاره کرد و تصریح کرد یاران وفادار به دکتر تابنده اجازه نخواهند داد که از کنار این جنایت تکان دهنده به سادگی عبور شود.

پس از پایان سخنان آقای ساجدی ، خانم لرد آن لوکاس شهردار شهر کاونتری به نیابت از دکتر سید مصطفی آزمایش مدیر مسئول «انجمن جهانی پاسداشت حقوق بشر» لوح «حقوق بشر» این انجمن را به چهار رهبر راه آزادی و انسانیت اهداء نمود.