واکنش عفو بین الملل به وضعیت بهنام محجوبی و درخواست آزادی فوری این زندانی

۴۴۲

بهنام محجوبی؛ از درویشان گنابادی، از سوی مقامات جمهوری اسلامی تحت شکنجه‌های گوناگون قرار گرفته، از جمله عدم دسترسی به داروهای خود. او یکی از زندانیان عقیدتی است و بایستی فوری آزاد شود!

چندی پیش، در پی اعتصاب غذای بهنام که دراویش نیز کمپینی در حمایت از او راه‌اندازی کردند و پیگیر وضعیت بهنام محجوبی شده بودند و حتی امکان تجمعی نیز وجود داشت، مقامات جمهوری شیطانی بوسیلهٔ نمایندگان تحمیلی و افرادی همچون علی رجایی، با فریب خانواده آقای محجوبی و همچنین وعدهٔ دروغین آزادی بهنام، مانع از اقداماتی احتمالی دراویش شدند و نیز با گرفتن فیلمی به شکل اعترافات اجباری از مادر بهنام، به کسانی که در این زمینه فعالیت می‌کنند، دهن کجی کردند.

خانوادهٔ زندانیان بایستی بدانند که این حکومت شیطان است و اگر قرار بود برای شما کاری انجام دهند، عزیزان شما را در بند و شکنجه قرار نمی‌داد و نباید فریب این جمهوری شیطانی و گماشتگانش را بخورید.