قسمت هفتم برنامه «در جستجوی حقیقت» : وقف و دست‌اندازی بر موقوفات سلسله گنابادی

در این قسمت از مجموعه برنامه «در جستجوی حقیقت» به وقف و دست‌اندازی بر موقوفات سلسله گنابادی پرداخته می شود.

۹۵۳

در این قسمت از مجموعه برنامه «در جستجوی حقیقت» به وقف و دست‌اندازی بر موقوفات سلسله گنابادی پرداخته می شود.

کاری از شبکه جهانی دُرّ تی وی – در برنامه‌های پیشین نسبت به توطئه‌های حکومت علیه رهبر و پیروان طریقت گنابادی اشارات مفصل شده است. در این برنامه که با حضور دو تن از کارشناسان «کمیته حقیقت‌یاب کمپین دادخواهی دکتر تابنده» برگزار شده است به واکاوی دلایل دست‌اندازی بر موقوفات سلسله و به‌طور کلی سنت وقف در دیدگاه رهبران طریقت گنابادی اشاره می شود.

طرح توطئه و چنگ‌اندازی بر موقوفات سلسله گنابادی اقدامی‌است که از دو دهه اخیر به‌شدت توسط ایادی حکومت در بیرون و درون سلسله گنابادی دنبال و حتی دست‌اندازی بر موقوفات این سلسله توسط اشخاصی نظیر محمد تابنده (برادرزاده دکتر نورعلی تابنده از ایادی حکومت در سلسله گنابادی) و اشخاصی نظیر حسینعلی کاشانی و غلامرضا هرسینی و میریونس جعفری از دیگر عناصر حکومتی در سلسله گنابادی، که در میان دراویش به «نمایندگان اربعه تحمیلی افتخاری» مشهورند، به‌شدت دنبال و مورد طمع این اشخاص بوده‌است. تا آنجا که حتی غلامرضا هرسینی وکیل سلسله گنابادی با همکاری تنگاتنگ با نهادها و مقامات حکومتی به‌ویژه بیت رهبری (نماینده علی خامنه‌ای) مذاکراتی پیرامون موقوفات سلسله داشته که در این برنامه به آن اشاره می‌شود.

نقش محمد تابنده رابط وزارت اطلاعات در سلسله گنابادی با همکاری تنگاتنگ حسینعلی کاشانی که به ترتیب ادعای تولیت و نائب‌التولیه بودن برخی از اماکن عبادی دراویش را دارند را در میان نباید نادیده انگاشت.

در این برنامه توجه شما را به اهمیت وقف از دیدگاه دکتر نورعلی تابنده و به‌طور کلی سنت بزرگان سلسله گنابادی در بحث موقوفات به‌ویژه مزار سلطانی بیدخت و همچنین توطئه‌های حکومت با همکاری ایادی، عوامل و نفوذی‌هایش در میان پیروان طریقت گنابادی برای چنگ‌اندازی بر موقوفات سلسله ضمن همکاری تنگاتنگ با بالاترین مقامات حکومتی (نمایندگان رهبری) مورد بررسی و واکاوی قرار می گیرد.

لازم به ذکر است که بیش از پنج ماه است که دراویش گنابادی، کمپینی با نام «کمپین دادخواهی دکتر نورعلی تابنده» راه اندازی کرده اند که هدفش روشن ساختن زوایای تاریک «درگذشت مشکوک» دکتر تابنده و دو سال «حبس خانگی» وی است!

 

در همین رابطه بیشتر بدانیم: 

گفتگوی تلویزیون اندیشه با دو تن از اعضا کمیته حقیقت یاب پیرامون دو سال حصر خانگی دکتر تابنده

در همین رابطه : 

قسمت دوم «در جستجوی حقیقت»: بررسی ابعاد و زوایای تاریک درگذشت «مشکوک و ناگهانی» دکتر نورعلی تابنده

قسمت سوم «در جستجوی حقیقت»؛ بررسی رخدادهای پیرامون سفر دکتر نورعلی تابنده به بیدخت گناباد  

قسمت پنجم برنامه در جستجوی حقیقت؛ « قوس فعالیتهای حسینعلی کاشانی، یکی از «نمایندگان حکومتی» در سلسله گنابادی، از سال ۱٣۸۴ تا ۱٣۹۸ خورشیدی»

قسمت ششم برنامه در جستجوی حقیقت؛ «مکتب درویشی قابل تفکیک نیست»