دکتر نورعلی تابنده مجذوبعلیشاه؛ پیر و مرشد راه انسانیت، آزادگی و جوانمردی

۱,۰۲۶

بمناسبت سوم دی ماه جمعی از عاشقان، ارادتمندان و دوستداران و پیروان حاج دکتر نورعلی تابنده (حضرت آقای مجذوبعلیشاه) ، حقوقدان مبارز و مدافع سرشناس حقوق بشر، و قطب بیش از هشت میلیون درویش گنابادی ؛ صدها پُرس غذا برای اعانت و یاری رساندن به کودکان کار، کارتن خوابها و نیازمندان طبخ گردیده و در میان آنها توزیع شده‌است.

دکتر نورعلی تابنده که دراویش گنابادی و عموم عاشقان و ارادتمندان مکتب انسانساز تصوف وی را با لقب «مجذوبعلیشاه» می شناسند، سمبل مقاومت، آزادی، انسانیت و آزادگی همواره پیروان و ارادتمندان خود را به تدواوم راه درستی، دوستی، راستی، جوانمردی و فتوت رهنمون می‌فرمود ، امروز به شکرانه تعالیم متعالی مکتب انسانساز ایشان، ارادتمندان، عاشقان و پیروانشان راهش را هرچه مستحکم‌تر ادامه می‌دهند.

راه و سیره دکتر نورعلی تابنده ، پاینده و جاودانه باد.

 

Voir cette publication sur Instagram

 

Une publication partagée par اینفوصوفی (@info.sufi)

در همین رابطه : 

ویژه برنامه ای به‌مناسبت اولین سالگرد عروج ملکوتی حضرت مجذوبعلیشاه

یادبود و بزرگداشت اولین سالگرد عروج ملکوتی دکتر نورعلی تابنده مجذوبعلیشاه