همایش در مسیر کثرت به وحدت پیرامون زندگی و تعالیم روشنگرانه رهبران انسانیت و آزادگی

۴۸۲

کاری از شبکه جهانی دُرّ تی وی – برگزارکننده : انجمن جهانی پاسداشت حقوق بشر – روز دهم دسامبر روز جهانی «حقوق بشر» همایشی آنلاین تحت عنوان «در مسیر کثرت به وحدت» توسط «انجمن جهانی پاسداشت حقوق بشر» برگزار گردید.

در این همایش زندگی و تعالیم روشنگرانه ۴ تن از رهبران راه انسانیت و آزادگی » مورد بررسی قرار گرفت.

در این همایش خانم «ماتی هیون» مجری برنامه توضیحاتی را در خصوص مناسبت و دلیل نامگذاری این روز به نام روز «حقوق بشر» ارائه داد و سپس به معرفی مختصر شخصیت های مورد بحث در این همایش یعنی «ماهاتما گاندی» رهبر استقلال هند، «دکتر مارتین لوتر کینگ» رهبر جنبش ضد تبعیض نژادی، «مادر ترزا» راهبه، پرستار و مدیر امور خیریه که از سوی کلیسا بعنوان یک قدیس شناخته شده است و «دکتر نورعلی تابنده»، حقوق دان، مدافع حقوق بشر و قطب بیش از هشت میلیون درویش گنابادی پرداخت.

نسخه کامل همایش به زبان انگلیسی در لینک زیر :