سوم دی‌ماه؛ پیام زندانیان اندرزگاه ۸ اوین در تجلیل از دکتر نورعلی تابنده مجذوبعلیشاه

۵۳۳

روز گذشته چهارشنبه سوم دیماه ۱٣۹۹ جمعی از زندانیان ارادتمند دکتر نورعلی تابنده در حسینیه اندرزگاه هشت زندان اوین به مناسبت «سوم دیماه» مراسمی برگزار و به همین مناسبت پیامی را در مقام تجلیل و یادبود دکتر نورعلی تابنده مجذوبعلیشاه در درون زندان قرائت و جهت انتشار برای ما ارسال نمودند.

با هم این پیام را می شنویم:

در همین رابطه :

ویژه برنامه ای به‌مناسبت اولین سالگرد عروج ملکوتی حضرت مجذوبعلیشاه

یادبود و بزرگداشت اولین سالگرد عروج ملکوتی دکتر نورعلی تابنده مجذوبعلیشاه