کمیسیون آزادی مذهبی بین‌المللی آمریکا خواستار آزادی بهنام محجوبی شد

۵۵۵

کمیسیون آزادی مذهبی بین‌المللی آمریکا در توییتی خواستار آزادی فوری بهنام محجوبی، از دروایش گنابادی زندانی شد.

در این توییت با اشاره به “سوء‌رفتار شدید” با بهنام محجوبی تأکید شد که این زندانی باید مورد رسیدگی مناسب پزشکی قرار گیرد و سریعا آزاد شود.