قسمت هشتم برنامه «در جستجوی حقیقت» : منابع مالی سلسله گنابادی و وضعیت نگران کننده دراویش زندانی و خانواده هایشان

۵۳۰

کاری از شبکه جهانی دُرّ تی وی – در قسمت هشتم از مجموعه برنامه های «در جستجوی حقیقت» در گفتگو با کارشناسان برنامه، به بررسی وضعیت دراویش زندانی و خانواده های آنها و همچنین منابع مالی سلسله گنابادی از راه پرداخت وجوهات شرعیه، نذورات و نیازها پرداخته می شود.

پیشتر در برنامه گذشته به موضوع وقف و موقوفات سلسله گنابادی و چنگ اندازی نهادهای حکومتی از طریق عوامل نفوذی میان دراویش که پیروان این مسلک از آنها با عنوان «نمایندگان اربعه افتخاری» و ایادی شان نام می برند اشاره شد.

در این قسمت اهمیت اعانت و امدادرسانی از دیدگاه بزرگان طریقت گنابادی بویژه شخص دکتر نورعلی تابنده ملقب به مجذوبعلیشاه نیز مورد بررسی قرار می گیرد.

دکتر نورعلی تابنده قطب طریقت گنابادی یکی از پرجمعیت طرایق صوفیانه در ایران بود که در سوم دیماه یکهزار و سیصد و نود و هشت خورشیدی در حالی که بیش از دو سال بود در «حبس خانگی» به سر می برد، به طرز بسیار مشکوکی دار فانی را وداع گفت.

از دکتر نورعلی تابنده، بعنوان مدافع حقوق بشر، حقوقدان مبارز و سیاستمدار یاد می شود که بخش اعظمی از عمر خود را صرف دفاع از حقوق انسانها نمود و در راه آزادگی و انسانیت بر عقاید خود استمرار بخشید تا آنکه بر اثر توطئه نهادهای حکومتی و با همدستی و خیانت عده ای از نزدیکان «نمایندگان اربعه افتخاری» به حصری دو ساله گرفتار آمد و سرانجام در سوم دیماه به طرزی بسیار مشکوک درگذشت.

لازم به ذکر است که بیش از پنج ماه است که دراویش گنابادی، کمپینی با نام «کمپین دادخواهی دکتر نورعلی تابنده» راه اندازی کرده اند که هدفش روشن ساختن زوایای تاریک «درگذشت مشکوک» دکتر تابنده و دو سال «حبس خانگی» وی است!

در همین رابطه بیشتر بدانیم: 

گفتگوی تلویزیون اندیشه با دو تن از اعضا کمیته حقیقت یاب پیرامون دو سال حصر خانگی دکتر تابنده

در همین رابطه : 

قسمت دوم «در جستجوی حقیقت»: بررسی ابعاد و زوایای تاریک درگذشت «مشکوک و ناگهانی» دکتر نورعلی تابنده

قسمت سوم «در جستجوی حقیقت»؛ بررسی رخدادهای پیرامون سفر دکتر نورعلی تابنده به بیدخت گناباد  

قسمت پنجم برنامه در جستجوی حقیقت؛ « قوس فعالیتهای حسینعلی کاشانی، یکی از «نمایندگان حکومتی» در سلسله گنابادی، از سال ۱٣۸۴ تا ۱٣۹۸ خورشیدی»

قسمت ششم برنامه در جستجوی حقیقت؛ «مکتب درویشی قابل تفکیک نیست»