قتل‌های زنجیره‌ای و‌توطئه‌های حکومتی علیه مکتب فقر و درویشی؛ قسمت اوّل

۵۳۹

بررسی چگونگی شهادت حاج علی آقای تابنده حضرت آقای محبوبعلیشاه و اشاره به توطئه‌های سازمان یافته علیه مکتب درویشی و اقطاب سلاسل فقر و تصوف در ایران در پروژه قتل‌های زنجیره‌ای