انتقال کسری نوری از زندان عادل آباد شیراز به مکان نامعلوم

۸۶۳

 کسری نوری، از دراویش گنابادی که دوران محکومیت خود را در زندان عادل آباد شیراز سپری می‌کرد، عصر امروز شنبه ۴ بهمن‌ماه از بند سیاسی این زندان خارج و به مکان نامعلومی منتقل شده است. در زمان انتقال آقای نوری به وی گفته شده به تهران منتقل خواهد شد؛ با این حال از محل دقیق انتقال وی اطلاعی در دست نیست.