وظیفه مستقل عرضه کردن عرفان واقعی شامل عرفان نظری و عملی/قسمت سوم

۶۲۶

بالاگرفتن و شدت یافتن مخالفتها در درون طریقه گنابادی با ماموریت محوله به اینجانب دکتر سید مصطفی آزمایش بعد از موفقیت درخشان برگزاری سمپوزیم شاه نعمت الله ولی در مرکز ادیان دانشگاه سن خوزه کالیفرنیا در آمریکا در سال ۲۰۰۲ میلادی و نامه حضرت آقای دکترنورعلی تابنده مجذوبعلیشاه در خصوص مجالس شب دوشنبه در کلن آلمان.

در همین رابطه:

وظیفه مستقّل عرضه کردن چهره عرفان واقعی در جهان/ قسمت اوّل

وظیفه مستقّل عرضه کردن چهره عرفان واقعی در جهان/ قسمت دوّم

مجموعه آموزه های دکتر سید مصطفی آزمایش