وظیفه مستقل عرضه کردن عرفان واقعی شامل عرفان نظری و عملی؛ قسمت چهارم

۴۳۹

در این گفتار به موارد زیر می‌پردازیم:
۱- اشاره به درگذشت جناب آقای مهندس شکراله تابنده
۲- ادامه گفتگو پیرامون مانع‌تراشی‌ها، عناد و دشمنی نسبت به فرامین طریقتی دکتر نورعلی تابنده صادره برای دکتر سیدمصطفی آزمایش
۳- اشاره به روش‌ نهادهای اطلاعاتی-امنیتی برای ایجاد ممانعت بر سر راه فعالیت‌های فرهنگی دکتر سیدمصطفی آزمایش

در همین رابطه:

وظیفه مستقّل عرضه کردن چهره عرفان واقعی در جهان/ قسمت اوّل

وظیفه مستقّل عرضه کردن چهره عرفان واقعی در جهان/ قسمت دوّم

وظیفه مستقل عرضه کردن عرفان واقعی شامل عرفان نظری و عملی/قسمت سوم

مجموعه آموزه های دکتر سید مصطفی آزمایش