وظیفه مستقل عرضه کردن عرفان واقعی شامل عرفان نظری و عملی؛ قسمت پنجم

۱,۰۹۶

تشریح جزییات نامه حاج دکتر نورعلی تابنده مجذوبعلیشاه خطاب به دکتر محمدرضا نعمتی ملقب به نعمت‌علی شیخ آلمان پیرامون مأموریت محوله به دکتر سیدمصطفی آزمایش.
در این گفتار پیرامون برگزاری سمپوزیوم‌های بین‌المللی در راستای مأموریت محوله از سوی دکتر نورعلی تابنده به دکتر سیدمصطفی آزمایش پرداخته شده است. همچنین به بررسی ادعای اشخاصی پرداخته خواهد شد که خود را متصل به سلسله نعمت‌اللهی می‌دانستند و در این راستا با تلاش‌های صورت گرفته برای شناخت عرفان و تصوف و همچنین حلقه اتصال به حضرت شاه‌ نعمت‌الله ولی با حمایت و پشتیبانی نهادهای امنیتی-اطلاعاتی مانع شناخت سره از ناسره می‌شدند.

در همین رابطه:

وظیفه مستقّل عرضه کردن چهره عرفان واقعی در جهان/ قسمت اوّل

وظیفه مستقّل عرضه کردن چهره عرفان واقعی در جهان/ قسمت دوّم

وظیفه مستقل عرضه کردن عرفان واقعی شامل عرفان نظری و عملی/قسمت سوم

وظیفه مستقل عرضه کردن عرفان واقعی شامل عرفان نظری و عملی؛ قسمت چهارم

مجموعه آموزه های دکتر سید مصطفی آزمایش