قسمت دهم برنامه در جستجوی حقیقت

بخش دوم فرامین طریقتی دکتر نورعلی تابنده و تلاش برای اشاعه تصوف و عرفان در جهان

۶۶۵

کاری از شبکه جهانی دُرّ تی وی – در قسمت نهم از برنامه در «جستجوی حقیقت»، کارشناسان «کمیته حقیقت‌یاب» کمپین دادخواهی دکتر نورعلی تابنده، به واکاوی «فرامین طریقتی» صادره از سوی دکتر نورعلی تابنده ملقب به مجذوبعلیشاه قطب سی و نهم طریقت گنابادی برای دکتر سیدمصطفی آزمایش پرداختند.

دکتر نورعلی تابنده در سالهای نخستین قطبیتش بر مسند ارشاد و هدایت سالکان و طالبان طریقت گنابادی، با اشراف بر محدودیت های اعمال شده حکومتی بر طریقت گنابادی، در اقدامی مدبرانه و واقع گرایانه در چندین دستورالعمل که از آنها به عنوان فرمان طریقتی نام برده می شود، دکتر سیدمصطفی آزمایش حقوقدان، اسلام شناس و از چهره های مطرح بین المللی در امر تربیت و طی طریق سالکان و طالبان مسالک الی الله را به مسئولیت ها و مأموریت های بین المللی تنفیذ نمود.

در این قسمت، دلایل و ابعاد پیدا و پنهان مانع‌تراشی‌ها و کارشکنی‌ها علیه مأموریت‌های محوله از سوی دکتر نورعلی تابنده به دکتر سیدمصطفی آزمایش مورد بررسی قرار می گیرد.

«فرامین طریقتی» به مجموعه اجازات و مأموریت‌هایی اطلاق می‌گردد که از سوی مربیان معنوی به اشخاص یا مربیانی با قابلیت‌های تعلیم و تربیت سالکان و طالبان طرایق عرفانی محول می‌گردد.

در همین رابطه بیشتر بدانیم: 

گفتگوی تلویزیون اندیشه با دو تن از اعضا کمیته حقیقت یاب پیرامون دو سال حصر خانگی دکتر تابنده

در همین رابطه : 

قسمت دوم «در جستجوی حقیقت»: بررسی ابعاد و زوایای تاریک درگذشت «مشکوک و ناگهانی» دکتر نورعلی تابنده

قسمت سوم «در جستجوی حقیقت»؛ بررسی رخدادهای پیرامون سفر دکتر نورعلی تابنده به بیدخت گناباد  

قسمت پنجم برنامه در جستجوی حقیقت؛ « قوس فعالیتهای حسینعلی کاشانی، یکی از «نمایندگان حکومتی» در سلسله گنابادی، از سال ۱٣۸۴ تا ۱٣۹۸ خورشیدی»

قسمت ششم برنامه در جستجوی حقیقت؛ «مکتب درویشی قابل تفکیک نیست»