پشت پرده «جنایت گلستان هفتم» از زبان امیر لباف، شاهد عینی سرکوب خونین دراویش گنابادی در «گلستان»

۱,۲۵۱

کاری از شبکه جهانی دُرّ تی وی  – امیر لباف، «درویش گنابادی و شاهد عینی سرکوب دراویش در گلستان هفتم» که از ایران خارج شده و هم اکنون در کشور «بوسنی» پناهجو می باشد، در آستانه سومین سالگرد این سرکوب خونین و تاریخی دراویش، در مصاحبه ای اختصاصی با شبکه جهانی «در تی وی»، به اسرار و پشت پرده این جنایت رژیم جمهوری اسلامی پرداخت.

امیر لباف در بخشی از این مصاحبه گفت؛ تمام سعی اطلاعات سپاه بر این بود که اینگونه وانمود کند که؛ «دراویش گنابادی ماجرای گلستان هفتم را بوجود آوردند که در آن شب توجه ها به این سو جلب شده، تا عناصر اسرائیل بتوانند ۵۰۰ کیلو اسناد محرمانه هسته ای جمهوری اسلامی را از ایران خارج کنند»، و به همین علت هم «من را زیر شدیدترین شکنجه ها قرار داده بودند تا در این راستا اعتراف کنم».

این درویش گنابادی در ادامه گفت؛ بازجوهای اطلاعات سپاه از من می خواستند که در برابر دوربین اعتراف کنم که؛ در سفری که پیش از ماجرای «گلستان هفتم» به ترکیه داشتم با عناصر کشورهای متخاصم ملاقات کرده و این طرح را برنامه ریزی کردیم، و پس از ورود به ایران و اجرایی کردن این طرح در آن شب با جلب توجه اکثر نهادهای امنیتی و نظامی به درگیریهای خیابان پاسداران، عناصر اسرائیل به راحتی توانستند ۵۰۰ کیلو سند محرمانه را از کشور خارج کنند، که البته زیر شکنجه های بازجو بیهوش شده و به بیمارستان منتقل شدم، که پس از آن با کمک جمعی از دوستان توانستم در راه انتقال از بیمارستان به زندان، متواری شده و سپس از کشور خارج شوم.

در بخش دیگری از این مصاحبه امیر لباف به خیانت عاملان حکومت در سلسله دراویش گنابادی که «شناخته شده ترین آنها همان نمایندگان اربعه می باشند»، اشاره کرد و گفت؛ این آقایان کار را به جایی رسانده بودند که به دکتر نورعلی تابنده که زیر بار ظلم حکومت نمی رفت، می گفتند؛ «شما برای ما زینت نیستی، برای ما ذلت آوردی»

نمایندگان اربعه همان گروهی هستند که سالهاست با اینکه از دراویش و حتی نزدیکان دکتر نورعلی تابنده می باشند با رژیم جمهوری اسلامی همکاری بسیار نزدیکی علیه دراویش و شخص دکتر نورعلی تابنده داشته و دارند.

آقای لباف در ادامه می افزاید؛ رژیم جمهوری اسلامی هیچ گاه شهامت حمله به دراویش را نداشت، این خیانت نفوذیهای داخلی بود که مسیر را برای به وقوع پیوستن فاجعه «گلستان هفتم» هموار کرد.
نیروهای بسیج و سپاه در شب گلستان هفتم درست زمانی که نیروهای انتظامی با ما صلح کرده بودند و قرار شدن که همه محل را ترک کنیم، با چراغ سبز «نفوذیهای رژیم در سلسله»، به ما حمله و دراویش را سلاخی کرده و دکتر نورعلی تابنده را در حصر خانگی قرار دادند.