چه به سرمان آمد؟!

۳۷۲

《 هوالناظر 》

بنی آدم اعضای یک پیکرند
که در آفرینش ز یک گوهرند
چو عضوی به درد آورد روزگار
دگر عضوها را نماند قرار
” تو” کز محنت دیگران بی غمی
” نشاید” که نامت نهند ” آدمی”

هرچقدر با این حال خراب و روحیه ی خُرد شده از ظلم و ستم می اندیشم به نتیجه ای نمیرسم که چه بر سرمان آمد که اینگونه سکوت اختیار کرده ایم و در برابر این مقدار توهین و تحقیر و شقاوت دم نمیزنیم؟؟؟

بیست و سه سال زحمت و تلاش بی دریغ و آن همه لطف و عنایت و مرحمت و تعلیم آزادیخواهی و ستم ستیزی و دفاع از حق و حقیقت توسط مولای نازنینمان حضرت آقای دکتر نورعلی تابنده مجذوبعلیشاه طاب ثراه را به سالی از فراق و هجرت ایشان از یاد بردیم و آن همه زیبایی و مهربانی مکتب مقدساش را به دست فراموشی سپردیم.

به راستی اگر اینک حضرت آقای مجذوبعلیشاه طاب ثراه به صورت ظاهری تشریف داشتند، سرنوشت و وضعیت بهنام محجوبی عزیز این میشد؟

عجیب و غریب تر اینکه کانالهای ماهواره ای متفقا” و در فضای مجازی نیز کانالهای خبری ای که هیچ وابستگی و گرایشی به مکتب عرفان ندارند خبر وخامت حال بهنام عزیزمان را منتشر کرده و حتی بعضی از آنها نوشته اند که:  صدای مادر بهنام محجوبی باشیم  و با انتشار و پوشش این قِسم اخبار از وضعیت حال این درویش گنابادی تلاش دارند که حکومت از رویه خویش برگشته و کمک حالی به بهنام عزیز باشند اما در کانالهای منتسب به سلسله ( مهرتابنده و مزار بیدخت) هیچ خبر یا حتی اشاره ای به وضعیت برادر عزیزمان نشده است.

بیانیه های تشکر از حکومت بابت بازداشت مرحوم زم و فوت سردار هنوز در این کانالها مندرج بوده ولی هیچ خبری از وضع یک درویش گنابادی دیده نمیشود؟!

اگر بهنام و بهنام ها را مقصر و گناهکار میشناسید و برای خویش درج خبری از حالشان را بدور از شآن و منزلت خودتان میدانید بهتر است به فایلهای صوتی و فرمایشات حضرت آقای مجذوبعلیشاه طاب ثراه که موجود است گوش کنید که معظم له فرمودند: من همه را بخشیدم.

بقول معروف شاه میبخشد و شاه قُلی نمیبخشد است دیگر…

خوانندگان عزیز و گرامی ، یکی از برادران مان بر اثر ظلم و ستم و جنایت حالش بسیار وخیم است برای سلامتیش دعا کنیم ما که کلا طلسم شدیم و مُهر بدی بر ما خورد، دعا تنها کاری است که از ما بر می آید.

بفرموده ی حضرت آقای مجذوبعلیشاه : هرکس صدای مظلومیت و استمداد برادر مسلمان خود را بشنود و به دادش نرسد از اسلام بهره ای نبرده است…

چه به سرمان آمد؟؟؟؟

یکی از ارادتمندان سلسله نعمت اللهی سلطانعلیشاهی گنابادی