‏تاکنون ۵۰ تن از نمایندگان پارلمان اروپا خواهان لغو حکم اعدام درویش محمدیاور ثلاث شده اند

۸۰۹
از تویتر وکیل آقای درویش محمدیاور ثلاث سرکار خانم زینب طاهری 
‎#SaveSalas