نکاتی چند پیرامون گفتگوی تلفنی آقایان سیدعلیرضا جذبی و محمداسماعیل صلاحی

۱,۱۱۶

در پی انتشار مکالمه تلفنی آقایان سیدعلیرضا جذبی و محمداسماعیل صلاحی، آقای افشین ساجدی با بررسی بخشهایی از این گفتگوی تلفنی با استناد به اظهارات مطرح‌شده در این مکالمه ، خواستار پایان بخشیدن به اتهامات وارده از سوی گروه‌ها یعنی اشخاصی شده‌اند که به‌دلیل تجدید بیعت با جناب آقای مهندس سیدعلیرضا جذبی اجازه هرگونه فحاشی و تهمت و افترا و توهین را از سوی خود به دیگران می‌دهند.