نبرد خوارزم؛ جلسه دوم

۱,۰۷۰

تشریح وضعیت جامعه در دوران سلطنت خوارزمشاهیان؛ بعنوان مثال : چگونگی اعطاء القاب در دوران سلاطین خوارزمشاهی به سردمدارانی که به‌زور مردم را به تبعیت از حکومت زر و زور و تزویر وادار می‌نمودند و دشمنی این حکومت با دراویش بویژه شیخ نجم‌الدین کبری و شاگردانش و شرح چگونگی انقراض حکومت درویش‌کُش خوارزمشاهیان.

اشارات اشعار:
رباعیات ابوسعید ابوالخیر :
آه دل درویش به سوهان ماند
گر خود نبرد برنده را تیز کند

غزلیات لسان‌الغیب خواجه حافظ شیرازی:
گرت چو نوح نبی صبر هست در غم طوفان
بلا بگردد و کام هزار ساله برآید

خوش بود گر محک تجربه آید به میان
تا سیه روی شود هر که در او غش باشد

شیخ اجلّ سعدی شیرازی:
بنشینم و صبر پیش گیرم
دنبالهٔ کار خویش گیرم

مجموعه آموزه ها و گفتارهای دکتر سیدمصطفی آزمایش 

 

 

از همین مجموعه گفتار: 

ظهور شَمَن‌ها و انقراض نظام درویش‌کُش سلطانمحمد خوارزمشاه

بیشتر بخوانیم: 

انسان مغناطیسی «انسان، آسمان و زمین»؛ جلسه سوم