تشریح چگونگی مهندسی افکار با سفسطه و شیوه‌های مغالطه‌آمیز جهت فرافکنی

۱,۰۰۵

بسیار باب شده که عده‌ای برای فرار از واقعیت با شیوه‌های مغالطه‌آمیز با هدف فرافکنی در توجیه ظلم و ستم حکومتی و به سکوت وادار ساختن مخاطب و جلوگیری از روش‌های حق‌طلبانه برای سرسپردن به ظلم سازمان‌یافته حکومتی، دست به تحریف تاریخ زده و از عبارت مجعولی نظیر «صلح حسنی و قیام حسینی» نام می‌برند.
در این ویدئو به تشریح این رویکرد مخاطره‌آمیز که سرانجامی جز تحریف تاریخ ندارد، پرداخته می‌شود.