درخواست جلوگیری از تحریف و تحذیف مجموعه سخنرانی‌های دکتر نورعلی تابنده

۳۵۱

در این فایل تصویری آقای افشین ساجدی حقوقدان و تحلیلگر، مسئول بخش حقوقی «انجمن جهانی پاسداشت حقوق بشر» در اتحادیه اروپا مجدّانه از دست‌اندکاران رسانه‌های منتسب به طریقت گنابادی، خواستار جلوگیری از حذف و تحریف مجموعه فرمایشات صوتی و تصویری دکتر نورعلی تابنده ملقب به مجذوبعلیشاه شده‌اند.