دیدبان حقوق بشر خواستار توقف اجرای حکم اعدام درویش محمدیاور ثلاث شد

۲,۷۹۱

دیدبان حقوق بشر خواستار توقف اجرای حکم اعدام  محمد ثلاث، از هواداران  دراویش گنابادی شد.

محمد ثلاث متهم شده که با اتوبوس سه تن از ماموران نیروی انتظامی را زیر گرفته و آنان را کشته است.

زینب طاهری وکیل آقای ثلاث نیز پیش‌تر گفته بود: «آقای ثلاث امروز پرده از شکنجه و ضرب و شتم خودش توسط ماموران انتظامی تا سر حد مرگ برداشت، بگونه ای که در هنگام دستگیری و بازداشت بر اثر این ضربات ۱۷ نقطه جمجمه وی دچار شکستگی شده و بینایی وی تقریبا از دست رفته است. همچنین شنوایی ایشان نیز دچار آسیب جدی شده است و زیر فشار چنین شرایطی مجبور به اعتراف و بعدا نیز براثر تهدید و ترس و شرایط انفرادی مجبور به اعتراف شده است.»