محمدشاه قاجار ؛ جلسه پنجم

تأثیر کارکرد مغناطیس انسانی بر تحولات تاریخی

۴۳۰

بررسی رخدادهای تاریخی دوران قاجاریه.

تأثیر تعالیم سیدمیرعبدالرحیم یا عبدالحمید ملقب به سیدمعصوم‌علیشاه بر شاگردانش در عتبات عالیات در نواحی ای که امروز عراق نامیده میشود. حاج ملاعبدالصمد همدانی که بود؟ از نقش حاج میرزا آقاسی در تغییر مسیر تاریخ و بستن راه بر تحجر چه می‌دانید؟

از همین مجموعه گفتار: 

ظهور شَمَن‌ها و انقراض نظام درویش‌کُش سلطانمحمد خوارزمشاه

بیشتر بخوانیم: 

انسان مغناطیسی «انسان، آسمان و زمین»؛ جلسه سوم