درخواست چندین باره پخش مصاحبه تصویری بدون سانسور با دکتر نورعلی تابنده

۱,۰۶۱

خبرگزاری مهر تابنده در در آخرین سفر دکتر نورعلی تابنده به بیدخت گناباد مصاحبه ای با ایشان داشت که به دلایل نامعلومی این مصاحبه بصورت صوتی تنها با انتشار چند عکس بهم چسبیده از تمثال دکتر نورعلی تابنده منتشر شده است؛ اخیرا عده ای از ارادتمندان و علاقه مندان و عاشقان دکتر نورعلی تابنده ملقب به مجذوبعلیشاه از دست اندرکاران خبرگزاری مهر تابنده و بویژه مدیر مسئول این خبرگزاری آقای مسعود رخشان درخواست پخش بدون سانسور و ویدئوی تصویری از این مصاحبه با دکتر نورعلی تابنده را نموده اند. در این فایل تصویری آقای افشین ساجدی درخواست دومی را نیز مطرح کرده و خواستار رسیدگی به آن شده اند.
لازم به ذکر است که آقای مهندس سیدعلیرضا جذبی در پاسخ به درخواست تلفنی یکی از مریدان دکتر نورعلی تابنده – خانم شرمان بهشتی – نسبت به این درخواست پاسخ مثبت داد اما علی رغم آنکه آقای مسعود رخشان پیشتر خود را مدعی اطاعت از اوامر قطب سلسله دانسته و گفته بود که پس از رحلت دکتر نورعلی تابنده سیاستگذاری خبرگزاری تغییر کرده است و هیچکاری را بدون اجازه مهندس سیدعلیرضا جذبی انجام نمی دهد اما با این حال و علی رغم موافقت آقای جذبی وی همچنان از انتشار فایل تصویری مصاحبه با دکتر نورعلی تابنده در دولتسرای بیدخت گناباد سر باز می زند.

افشین ساجدی عضو حقوقدان انجمن جهانی پاسداشت حقوق بشر در اتحادیه اروپا