بیانیه مطبوعاتی کمیته حقیقت یاب کمپین دادخواهی دکتر نورعلی تابنده؛ دوشنبه ۱۰ خرداد ۱۴۰۰

۳۲۷

بیانیه مطبوعاتی

به دنبال پیگیریهای مصرانه کمیته حقیقت یاب در کمپین دادخواهی شهادت جناب آقای دکترنورعلی تابنده حضرت مجذوبعلیشاه گنابادی واکنشها و عکس العملهای قابل تاملی از سوی صفحات متعدد در فضای سایبری بویژه شبکه اینستاگرام صورت گرفت و تلاش بسیاری مبذول گردید تا با استفاده هرچه گسترده تر از رویه معمول لمپنیسم، پایوران کمیته حقیقت یاب را متقاعد به ترک میدان و دست کشیدن از خواسته های برحق کمپین دادخواهی دکتر نورعلی تابنده بنمایند!

بطورکلی رویه کسانی که مایل به لاپوشانی حقیقت وقایع منجر به گلستان هفتم و دوران حصر منتهی به شهادت دکتر نورعلی تابنده – حضرت آقای مجذوبعلیشاه – و سرکوب ناجوانمردانه عده ای از فقرای پا به میدان نهاده و آماده شهادت، یا به شهادت نائل آمده ( نظیر سردار شهیدسرافراز محمد راجی، درویش شهید راه حق و حقیقت محمدیاور ثلاث، شهید جاوید نام بهنام محجوبی) میباشند آن است که سایرین را به سکوت و صمت وادار نمایند، تا واقعه ای به این عظمت ازیادها زدوده و از خاطره ها محو گردد.

روش مخالفان روشنگری حقایق مربوط به پشت پرده این وقایع دهشتناک و شوم، فرافکنی و تهمت زنی و متهم کردن دادخواهان بااستفاده از روشهای دوران ژوزف استالین” میباشد.

مخالفان روشنگری، درصددند تا آنچنان با تحکم و حق بجانبی در برابر مسئولان کمیته حقیقت یاب موضعگیری نمایند که گویی در جایگاه بازجویان سیاهچالهای شکنجه خانه اوین نشسته اند.

آن مرجعی که در قبال جرائم و جنایات صورت گرفته علیه جناب آقای دکترنورعلی تابنده مجذوبعلیشاه و ارادتمندان جان برکف ایشان به داوری و قضاوت مینشیند، دادگاه افکار عمومی مردمانی است که دوستدار حق و حقیقت و عاشقان مخلص و صادق حضرت آقای دکتر نورعلی تابنده بوده و هستند.

آنچه کمیته حقیقت یاب با برپایی کمپین دادخواهی و تداوم بخشی به فعالیتهای آن مدنظر دارد آن است که در چهارگوشه جهان، حقیقت برای حقیقت جویان ( نسل امروز و نسلهای آینده) درمورد وقایع اتفاقیه از شب سی ام بهمن ماه ۱۳۹۶ تا سوم دیماه ۱۳۹۸ به قید اسناد و مدارک و شواهد روشن و مسلم گردد.

ایکاش برائت جویانی که خود را مبرا از هرگونه مسئولیتی درقبال این رخدادهامعرفی میکنند و در تلاش برای ساکت کردن و ارعاب و تهدید جستجوگران میباشند، با انتشار اسناد و مدارک از دسترس خارج شده (و بویژه فیلم جلسه منعقده در دولتسرای دکتر نورعلی تابنده حضرت آقای مجذوبعلیشاه با حضور مقامات مسئول حکومتی، در شب سی ام بهمن ماه ۱۳۹۶ و همچنین فیلم کامل وبدون تقطیع و سانسور آخرین مصاحبه آقای مسعود رخشان مسئول خبرگزاری مهرتابنده با دکتر نورعلی تابنده) به اثبات حقیقت و تبرئه خود بپردازند نه آنکه با فرافکنی و فحاشی و اتهام زنی فضای سایبری را به تشنج بکشانند و کارنامه کرده های خود را سیاهتر نمایند.

کمیته حقیقت یاب کمپین دادخواهی دکتر نورعلی تابنده  

دوشنبه ۱۰ خرداد ۱۴۰۰