درخواست ارائه سند از مرتضی محجوبی پیرامون ادعای مطرح شده از سوی وی

۵۳۳

دکتر دادرش فتحی پزشک متخصص عضو کمیته حقیقت یاب کمپین دادخواهی دکتر نورعلی تابنده به دلیل درخواست انتشار فایل مذاکره مقامات حکومتی با دکتر نورعلی تابنده مجذوبعلیشاه در شب ٣۰ بهمن ۱٣۹۶ آماج حملات، فحاشی ها و تهمت فرشید محجوبی فرزند مرتضی محجوبی یکی از مشایخ گنابادی قرار گرفت.
از سوی دیگر مرتضی محجوبی یکی از مشایخ گنابادی در گفتگویی با فرزندش ادعاهایی منتسب به دکتر نورعلی تابنده را مطرح می‌کنند که جهت تأیید این ادعاها نیاز به ارائه اسناد مستدل و متقن با امضای دکتر نورعلی تابنده مجذوبعلیشاه – در شرایطی که ایشان از اراده آزاد و آزادی پیش از حصر خانگی برخوردار بودند – هستیم.
با هم این ویدئو را می بینیم.

⛔️ پیشاپیش از مخاطبین عزیز بخاطر الفاظی که در کامنتها و فایل صوتی از سوی فرشید محجوبی فرزند مرتضی محجوبی یکی از مشایخ گنابادی مورد استفاده قرار گرفته است؛ از شما بزرگواران پوزش می طلبیم!