ارتباط توطئه‌آقای پازوکی با مطالب کتاب در کوی صوفیان؛ بخش چهارم

بخش چهارم

۳۹۹

واکاوی اظهارات آقای دکتر شهرام پازوکی در یک نشست نیمه خصوصی و مشابهت اتهامات منتسب به دکتر سیدمصطفی آزمایش نزد دکتر نورعلی تابنده مجذوبعلیشاه با مطالب کتابی در ردّ صوفیه به نام «در کوی صوفیان».
دراین گفتاربه مطالبی که توسط حسن شایانفر یکی از همفکران حسین شریعتمداری نماینده علی خامنه‌ای و‌مدیرمسئول روزنامه کیهان وازشاگردان مسلم سیداحمد فردید مهینی یزدی که به‌خاطر افکار، آرا و نظراتش ازوی بعنوان تئوریسین خشونت نام برده می‌شود، و درکتاب در کوی صوفیان در رد سلسله اجازات اقطاب سلسله گنابادی پرداخته است، اشاره خواهیم داشت.
در این قسمت تلاش می‌شود تا نسبت به اتهاماتی که توسط دکتر شهرام پازوکی به مدت حداقل ۱۴ سال تا به امروز به دکترسیدمصطفی آزمایش نسبت داده شده روشنگری گردد؛مجموعه اتهاماتی که همواره مورداستنادارگانهای وابسته به اداره فرق و ادیان بوده وامروزه شاهد گسترش همین شایعات و اتهامات در فضای شبکه‌های اجتماعی و سایبری هستیم.

قسمت اول از همین مجموعه: 

درخواست توضیح از آقای دکتر شهرام پازوکی پیرامون یک اتهام شگفت آور؛ بخش نخست

توضیحاتی دربارۀ نشست نیمه خصوصی آقای دکتر شهرام پازوکی با موضوع نصّ جانشین؛ بخش دوم

توطئه نهادهای امنیتی علیه جان حضرت‌آقای مجذوبعلیشاه؛ بخش سوم