بیانیه ای در ارتباط با آخرین فایل تصویری منتشر شده از آقای امیرعلی لباف در ارتباط با «فرمان دکتر نورعلی تابنده به دکتر سیدمصطفی آزمایش» مورخ دوم آبان ماه ۱۳۹۷

۳۴۸

درویش مبارز و باایمان و مهاجر فی سبیل الله و ذاهب الی الله آقای امیرعلی لباف همیشه مورد توجه و لطف و عنایت حضرت آقای دکترنورعلی تابنده مجذوبعلیشاه قرار داشتند و به حبل المتین ولایت ایشان متمسک و متوسل و متصل بوده اند و گرمی و سردی روزگار را چشیده و فراز و فرود ایام را تجربه کرده اند.

 

بعد از توطئه تلخ امحاء حسینیهء پیروان حضرت آقای مجذوبعلیشاه در شهر قم بنا به تصمیم نهادهای ضدتوحیدی نظام ملاها در ایران و اخراج مرحوم آقای سیداحمد شریعت متولی آن بنای وقفی از شهر قم، حضرت آقای مجذوبعلیشاه به آقای امیرعلی لباف اجازه اقامه نماز جماعت مومنان و مسلمانان و فقرا را در آن شهر اعطاء فرمودند.

 

در فاجعه جانگدازشب سی بهمن ۱۳۹۶ در گلستان هفتم که منجر به حبس خانگی حضرت آقای مجذوبعلیشاه تا پایان ایام حیات ایشان گردید و طی آن فقرای بزرگواری چون «درویش جنت مکان محمد راجی» و «درویش خلد آشیان محمد ثلاث» به فیض شهادت سرخ نایل شدند و فقرای بسیاری نیز اسیر وزندانی در شکنجه گاه ها و سیاه چالهای سپاه پاسداران گردیدند، آقای امیرعلی لباف با تهور توحیدی و شجاعت، حضور فعال برای دفاع از مأوا و دولتسرای حضرت آقای مجذوبعلی شاه داشت و اولین درویشی بود که توسط گزمگان نظام ولایت فقیه دستگیر و بازداشت شد.

 

پس از خلاصی از چنگ ماموران ضدمردمی وابسته به نهادهای امنیتی، عزم هجرت علیرغم سختی راه نموده و مشکلات بسیاری را به جان خرید، اما در کسوت یک مبارز سیاسی و فعال حقوق بشر و مدافع حقوق تنوعهای دینی و قومی ، در طول دوران مهاجرت در میدان فعالیتهای رسانه ای حضور داشته و دارد.

 

آقای درویش امیرعلی لباف نگاهی موشکافانه به رقیمه مکرمه حضرت آقای دکترنورعلی تابنده مجذوبعلیشاه قطب والامقام و عرش آشیان عالم اسلام و تصوف و عرفان مورخه دوم آبان ماه ۱۳۹۷ افکنده و به استخراج نکات ظریف و دقیق مندرج در این متن پرداخته و مفاهیم ناظر بر  ارشاد و تعلیم و تربیت توحیدی ولوی این مرقومه تاریخی را توضیح داده و تشریح نموده است.

 

انشاءالله که استماع صادقانه و غیرمغرضانه توضیحات این برادر ارجمند برای اهل تحقیق مفید و روشنگر باشد. بویژه آنکه این رقیمه در بحبوحه ایام حصر حضرت آقای مجذوبعلیشاه و اوج سعایت علیه مومنان تدوین گشته و حضرت آقای مجذوبعلیشاه، پیش از انتشار کتبی این متن، سراسر آنرا به صورت صوتی با صدای روحنواز خود بیان و ضبط و برای استفاده عموم‌ منتشر فرمودند، تا جایی برای تشکیک و ایجاد تردید مغرضان و سعایت پیشگان باقی نماند.

 

لازم به تذکراست که از آبانماه ۱۳۹۷ تاکنون، این رقیمهء مکرمه هرگز مورد توضیح و تشریح صادقانه قرار نگرفته بود و روی در نسیان و فراموشی داشت.

 

انشاء الله فیض باطن منیرو منور قطب العارفین و ملاذ المومنین و ملجاء السالکین حضرت آقای مجذوبعلیشاه تابنده گنابادی عموم موحدان را در ذیل شفاعت خود گیرد.

       

جا دارد که از قدمی که برادر مکرم ایمانی آقای امیر علی لباف در راه حفظ مواریث فقرو عرفان طریقت نعمت اللهی برداشته اند صمیمانه قدردانی وسپاسگزاری شود.

 

انشاالله که آقای امیرعلی لباف با سلامتی کامل در بستر سلوک الی الله موفق و‌موید باشند.

 

دوشنبه ۲۰ دی ۱۴۰۰

اینفوصوفی