نامه جمعی از شاگردان و‌ دوستداران مربی جلیل القدر جناب آقای دکترسیدمصطفی آزمایش به آقای مهندس سیدعلیرضا جذبی ثابتعلیشاه

۲۹۱
آقای جذبی تبهکاری های بی وقفهء اطرافیان شما واقعا شرم آور است و جای عذرخواهی علنی دارد!
آقای جذبی، در صفحه اینستاگرام، فردی با نام مستعار “علی صوفی” متنی با عنوان “سیداموی نمکدان شکن” که سراسر تهمت، افترا و فحش ،  بی احترامی و حرمت شکنی خطاب به مربی جلیل القدر جناب آقای دکتر حاج سیدمصطفی آزمایش میباشد را منتشر کرده است.
از آنجا که «علی صوفی» یک نام مستعار است، نویسنده متن مورد بحث مشخص نیست.
اما سراسر این نوشتار مورد تایید و بقول معروف «لایک» افراد شناخته شده ای از قبیل آقای هوتن مداوی قرار گرفته و نشان میدهد که کسانی که در این قبیل لجن پراکنیها شرکت و مشارکت دارند از افرادی هستند که با شما تجدیدکرده و در حلقه اطرافیان نزدیک شما میباشند.
علی صوفی ، در عکس شناسه یا پروفایل خود از تصویر شما استفاده کرده  که نشان از ارادت ورزی و علاقه اش به شما دارد.
آقای جذبی، اطرافیانتان مانند عباس محمدیها و فرشید محجوبی ها فحش و ناسزایی، در لغتنامۀ چماق داران گودِ زنبورک خانه باقی نگذاشته اند که به مربی جلیل القدر جناب آقای دکتر حاج سیدمصطفی آزمایش – زیر چشم و در برابر نظر شما – نثار نکرده باشند.
شما با چه بهانه ای این ننگ بزرگ را مشاهده میکنید و دم برنمی آورید؟
این دروغبافان خطاب به مربی جلیل القدرجناب آقای حاج دکترسید مصطفی آزمایش با کمال بی ادبی و با الفاظ توهین آمیز،  اکاذیب فراوانی را قطار کرده اند که خود شما میتوانید آن را مطالعه نموده و قضاوت کنید.
 از جمله نوشته اند “جالب این است که اینقدر با روح الله زم نزدیک بودی که در هواپیما با او تا اردن بودی”.
آقای جذبی به این اوباش بگویید که برای اثبات دروغهایی که سرهم میکنند باید اسناد و مدارک ارائه دهند و اگرنه فرزند خلف پدرشان نیستند و اطراف شما رابه ننگ وجود خود آغشته اند.
آقای جذبی، این ناجوانمردان باتکیه به کدام سند و مدرک ادعا میکنند که مربی جلیل القدر جناب آقای حاج دکتر سید مصطفی آزمایش با شهید راه آزادی مرحوم روح الله زم همسفر و در یک هواپیما عازم اردن یا هر مسیر  و مقصد دیگری بوده است؟ این مدعا نیاز به اثبات دارد.
این شیادان بدون ارائه سند و مدرک این ادعای پوچ را علیرغم عجز از اثبات آن تابحال چندین بار تکرار کرده اند.
آقای جذبی ، این کلّاشان حتما این همه دروغبافی را در اطراف شما از سایر جاعلان آموخته اند که سه صفحه داستانسرایی و افسانه پردازی درمورد چگونگی ربایش و دستگیری و تحویل روح الله زم و اعدام او مینمایند تا به این ترتیب خون او را لگدمال هوسهای خود کنند.
واقعیت آن است که این دروغبافان خیانت پیشه و اربابانشان در دوایر ضد امنیتی  سازمان اطلاعات سپاه پاسداران، از شهید راه آزادی مرحوم روح الله زم بواسطه افشاگریهای بی امانش نفرت داشته و هنوز هم دارند.
آقای جذبی، این همه نفرت پراکنی و مزخرف گویی ننگ بزرگی است و شما نمیتوانید درقبال آن ساکت بنشینید و به نظاره کردن اکتفا کنید.
کسانی از زنده بودن آقای زم آزرده خاطر بودند که دست داشتنشان در جنایت فجیع علیه جان آقای محبوبعلیشاه توسط آقای روح الله زم افشاشده بود.
همان جانیان که امسال در اولین سالگرد به شهادت رساندن مظلومانه او از فرط کینه و حقد و عداوت تمام ناشدنی، بر مزار پاک او قیر سیاه پاشیدند!
آقای جذبی، نوار افشاء شده مشارکت این جانیان در به شهادت رساندن حضرت آقای محبوبعلیشاه هنوز در  رسانه مردمی آمد نیوز قابل دسترسی است و هرکسی میتواند صدباره آن را گوش کند.
این کینه توزان سیاهدل  که در سالگرد اعدام روح الله زم  پایکوبی کردند و بر مرقد او قیرپاشی نمودند، همدستان همان جانیان بالفطره ای میباشند که در به شهادت رساندن آقای محبوبعلیشاه مشارکت داشتند و سپس با هزار فریب و نیرنگ مرحوم روح الله زم را به دار کشیدند تا آثار جرم خود را پاک کنند و اکنون سرگرم بستن اتهام به دیگرانند.
همان ترفندها و نیرنگهایی که جیره خواران ولی فقیه برای فرار از مسئولیت ساقط کردن هواپیمای اوکراینی و قربانی کردن ۱۷۶ بعلاوه یک سرنشین آن صورت دادند.
آقای جذبی به این جانوران انسان نما بگویید فرزند خلف پدرشان نیستند اگر برای اثبات تهمتهایی که میزنند سند و مدرک ارائه ندهند.
آقای جذبی، کسانیکه موقوفه های سلسله را با تدلیس و تقلب بالا کشیده اند، به دیگران اتهام عشریه خواری میبندند!
این اتهام ها نیاز به اثبات دارد.
ما اگر میگوئیم که در جریان بالا کشیدن موقوفات سلسله گنابادی تدلیس و تقلب صورت گرفته سند و مدرک ارائه داده ایم.
این متقلبان دروغگوی شیاد رذالت پیشه  فرزند خلف پدرشان نیستند اگردرباره اتهام عشریه خواری سند و مدرک ارائه ندهند.
آقای جذبی، این همه نامردمی و تقلب و سیاهکاری و پلشت طینتی در زیر چشمهای شما اتفاق میفتد و شما همچنان ساکتید؟ این است آن خدمتگزاری مورد ادعای شما؟
در قسمت دیگری از این متن این ناکسان بزدل ادعا کرده اند که مربی جلیل القدر جناب آقای دکتر آزمایش مایملک مرحوم آقای مهدوی را بالا کشیده است.
آقای جذبی، جادارد باز هم به این حیوانات انسان نما یاد آوری کنید که اگر سند اثبات ادعای خودرا ارائه ندهند فرزند خلف پدرشان نیستند.
آقای جذبی، نویسندگان این خزعبلات که در پشت نام دروغین، چهره مخفی کرده اند، درصددند تا به اتهام پراکنیهای بی در و پیکر خود ادامه دهند.
افکار عمومی فقرا علت اصلی این قبیل گستاخی ها و بیشرمیهای پلشتان قسی القلب را بی اعتنایی شما شمرده و سکوت شما را یکی از عوامل دخیل در بروز این پدیده شوم میدانند.
آقای جذبی، حال جای سئوال دارد که این موجودات خبیث دیوسیرت چرا با این حجم و تعداد در اطراف شما پرسه میزنند؟
این پرسشی است که در وجدان کسانی موج میزند که با شما تجدیدبیعت کرده اند‌ و اکنون از مشاهده این همه بی مسئولیتی و بی اعتنایی، متأسف و سر خورده و سرگردان شده اند.
🖋جمعی از شاگردان و‌دوستداران مربی جلیل القدر جناب آقای دکترسیدمصطفی آزمایش
🗓چهارشنبه ۲۹ دی ۱۴۰۰