نامه دوم جمعی از شاگردان و‌ دوستداران مربی جلیل القدر جناب آقای دکترسیدمصطفی آزمایش به آقای مهندس سیدعلیرضا جذبی ثابتعلیشاه

۲۶۳
آقای جذبی، در نامه روز قبل خاطر نشان کردیم که یک حساب اینترنتی در فضای مجازی با اسم مستعار«علی صوفی» فعالیت میکند و بدنبال سیاه نمایی برنامه ریزی شده علیه « مربی جلیل القدر جناب آقای حاج دکتر   سید مصطفی آزمایش» میباشد.
آقای جذبی، علیرغم بیانیه روز قبل ما خطاب به شما و یادآوری ضرورت شکستن سکوت توسط شما و برخورد بااین حساب -که خود را از طرفداران شما معرفی میکند (و حتی از تصویر شما در عکس پروفایل خود استفاده مینمود)- مشاهده میشود که این حساب با استفاده از بی اعتنایی شما،  با کمال وقاحت و پر رویی باز  هم  به ارتکاب اعمال سوء خود ادامه میدهد.
پیش از این افرادی نسبت به فعالیت های خبیثانه و مافیایی حساب مجازی علی صوفی ایراد گرفته بودند و او درجواب آنها نوشته بود که فعالیتهایش هماهنگ با “مقامات مافوق” است.
   آقای جذبی، از همین چند جمله کوتاه مطالب بسیار مهم و قابل توجهی میتوان استخراج نمود.
اول- فعالیت این صفحه «علی صوفی» مبتنی بر یک سازماندهی تشکیلاتی و سلسله مراتبی است؛
دوم-گرداننده یا گردانندگان این حساب«علی صوفی»از یک «مرجع بالاتر» کسب تکلیف کرده و دستور میگیرند.
سوم – ماموران به روزرسانی پِیجِ کذائی«علی صوفی» بطور سرخود هیچ قدمی برنمیدارند واقدامی نمیکنند.
آقای جذبی ما با اکانت مجهول الهویه «علی صوفی» طرف حساب نمیباشیم. بحث در آن است که پشتیبان و حامی این حساب مجعول و موهوم یک باند سازمان یافته وتشکیلاتی متشکل ازافراد شناخته شده و تجدید بیعت کرده مانند آقایان هوتن مداوی و علی مصداقی (هر دو از خانواده  حاج محمدآقاتابنده) و محجوبی و اشخاصی  از نزدیکترین حلقه اطرافیان شما است.
آقای جذبی، مسئولان گردش کارحساب «علی صوفی» و شبکه افرادی که آنرا حمایت وپشتیبانی میکنند(مثل آقایان هوتن مداویها و علی مصداقیهاو محجوبیها و عباس محمدی ها )از یک طرف برای بچه های حضرت آقای محبوبعلیشاه، و قدری خفیفتر برای شما سینه چاک می دهند، و از طرف دیگر  به جناب آقای دکتر آزمایش توهین میکنند!
آقای جذبی ، ضروری است که آقای هوتن مداوی و محجوبی ها و عباس محمدیها و مانند آنها به دلیل ابراز حمایتشان از اهانتها و برچسبها وتوهینهای پیج علی صوفی به « مربی جلیل القدر جناب آقای دکتر حاج سیدمصطفی آزمایش » مبادرت به ارائه سند و مدرک نمایند و  یااز کرده نادرست خوددر تقویت سنگر کذب و دروغ،  اعلام شرمساری علنی نموده و مِنبَعد دست از توطئه های خبیثانه و مافیایی بردارند.
آقای جذبی اگر شما هرچه زودتر سکوتتان را نشکنید و از افعال شنیعه این شبکه شوم و تبهکار صراحتا اعلام بیزاری ننمایید دردادگاه افکار عمومی مشوق و محرک اعمال ضداسلامی، ضدفقری،ضد انسانی و ضداخلاقی آنها شمرده خواهید شد.
🖊جمعی از شاگردان و‌دوستداران مربی جلیل القدر جناب آقای دکترسیدمصطفی آزمایش
🗓پنجشنبه ۳۰ دی ۱۴۰۰